NZT - Dėl išteklių ar ertmių naudojimo sutartyje nurodyto kasybos sklypo ploto ir projektuojamo žemės sklypo ploto sutapimo

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 20981622
Šiandien apsilankė: 5640
Dabar naršo: 267
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl išteklių ar ertmių naudojimo sutartyje nurodyto kasybos sklypo ploto ir projektuojamo žemės sklypo ploto sutapimo

 Klausimas

 Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 9 straipsnio 6 dalį valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164) nustatyta tvarka gautas leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes. Žemės gelmių įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad leidimas naudoti žemės gelmių išteklius bei ertmes suteikia teisę leidime nustatytą laikotarpį išteklių ar ertmių naudojimo sutartyje nurodytame plote arba suteiktame kasybos sklype ir nustatytomis sąlygomis naudoti nurodytų rūšių žemės gelmių išteklius ar ertmes. Pagal šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalį žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai, apsaugant nenaudojamus žemės gelmių išteklius, esančius tame pačiame telkinyje arba jo įtakos zonoje.
 Žemės įstatymo 21 straipsnyje nustatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį, racionaliai naudoti ir tausoti žemę, mišką, vandenį, įstatymų nustatyta tvarka leistas eksploatuoti naudingąsias iškasenas ir kitus gamtos bei rekreacinius išteklius. Pagal teisės aktų nuostatas formuojant žemės sklypus, jų ribos turi būti derinamos su natūraliomis (gamtinėmis) ribomis (upėmis, upeliais, melioracijos grioviais ar kanalais, ežerais, tvenkiniais, griovomis (raguvomis), medžių eilėmis) ir su statinių bei įrenginių išdėstymu bei kt.
 Prašome pateikti nuomonę, ar naudojimo sutartyje nurodytas kasybos sklypo plotas turi sutapti su projektuojamu žemės sklypu. Jeigu galima projektuoti didesnį be aukciono išnuomotiną žemės sklypą naudingųjų iškasenų eksploatavimui nei nurodytas kasybos sklypas naudojimo sutartyje, tai kokiais principais vadovaujantis turėtų būti projektuojamas žemės sklypas: ar derinti jo ribas su natūraliomis (gamtinėmis) ribomis, ar atsižvelgti į kasybos sklypo plotą ir ar tai turėtų priklausyti nuo naudingųjų iškasenų, kurios yra kasamos (durpės, smėlis, žvyras, klintis ir kt.) ir pan.

 Atsakymas

 
Visais atvejais, kai tai leidžia naudingųjų iškasenų telkinių išdėstymo vietovėje sąlygos, žemės sklypai naudingųjų iškasenų gavybai turėtų būti formuojami taip, kad išgaunant telkinių išteklius susidarytų kuo mažesni naudingosios iškasenos nuostoliai. Įvertinti būtinybę praplėsti žemės sklypą ir atitinkamais skaičiavimais pagrįsti šiam praplėtimui reikalingo žemės ploto dydį turėtų geologijos įmonės, rengiančios naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo projektus.
 Formuojant žemės sklypus turi būti sudaromos palankios sąlygos žemės sklypą naudoti pagal paskirtį ir žemės sklypo ribos priderintos prie vietovės situacijos kontūrų. Vadovaujantis šiais principais žemės sklypas, reikalingas žemės gelmių ištekliams ar ertmėms naudoti, turėtų būti formuojamas taip, kad apimtų visą išteklių ar ertmių naudojimo sutartyje nurodytą šių išteklių kasybos plotą ir šiame plote žemės gelmių išteklių kasybos darbams vykdyti reikalingą žemės plotą (privažiuoti prie minėto kasybos ploto su kasybai reikalinga technika ir šiai technikai laikyti, užtikrinti teisės aktuose šiai veiklai numatytas apsaugos priemones ir pan.), kartu formuojamo žemės sklypo ribas priderinant prie vietovės situacijos kontūrų. Todėl prie leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes sudarytoje išteklių ar ertmių naudojimo sutartyje nurodytas kasybos sklypo plotas gali nesutapti su nuomai be aukciono formuojamo žemės sklypo, reikalingo žemės gelmių ištekliams ar ertmėms naudoti, plotu.

(Informacija parengta pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2013-05-21 raštą Nr. (7)-1.7-1284 ir Žemės ūkio ministerijos 2013-05-16 raštą Nr. 2D-2518(12.148))


Paskutinis atnaujinimas: 2013-07-10 11:13:20

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.