NZT - Dėl reikalavimų investiciniams fondams siekiant įsigyti žemės ūkio paskirties žemės

 

English

 Pradžia
 

 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 16487557
Šiandien apsilankė: 11961
Dabar naršo: 358
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl reikalavimų investiciniams fondams siekiant įsigyti žemės ūkio paskirties žemės

     Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490) 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmenys gali įsigyti tiek žemės, kad bendras vienam asmeniui priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas būtų ne didesnis kaip 500 ha.
     Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo (Žin., 1996, Nr. 64-1503; 2003, Nr. 34-1418) 17 straipsnio 2 dalyje šio Įstatymo 4 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantys užsienio subjektai, išskyrus tuos užsieniečius, kurie ne mažiau kaip 3 metus Lietuvoje nuolat gyveno ir vertėsi žemės ūkio veikla, ir užsienio juridinius asmenis bei kitas užsienio organizacijas, įsteigusius Lietuvoje atstovybes ar filialus, negali įsigyti žemės ūkio paskirties žemės iki 2014 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad notaras sandorį gali tvirtinti tik po to, kai jam yra pateikiamas šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotas leidimas įsigyti nuosavybės teise žemės sklypą.
      Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 74-3424; 2011, Nr. 146-6820) 2 straipsnio 12 punkte įtvirtinta, kad investicinis fondas yra veiklos forma, kai bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ar fiziniams asmenims priklausantis turtas valdymo įmonės valdomas patikėjimo teise laikantis šiame įstatyme ir investicinio fondo taisyklėse nustatytos tvarkos ir sąlygų. Taigi, investicinis fondas nėra juridinis asmuo, tačiau investicinio fondo dalyviai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso investicinio fondo patikėjimo teise valdomas turtas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.109 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys valdo, naudoja patikėtojo jiems perduotą turtą bei disponuoja juo tiek, tokia tvarka bei sąlygomis, kaip nustatyta turto perdavimo patikėjimo teise sutartyje, testamente, teismo sprendime ar įstatyme. Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), 10.51 punkte nurodyta, kad registruojant nekilnojamojo turto investicinio fondo dalyvių nuosavybės teisę, nurodoma, kad nekilnojamasis turtas priklauso investicinio fondo dalyviams. Iš šių nuostatų matyti, kad patikėjimo teisės pagrindinis skirtumas nuo nuosavybės teisės yra tai, kad patikėtojas nustato nuosavybės teisių turinio apribojimus patikėtiniui. Tačiau patikėtinis netampa turto savininku. Turto savininku lieka investicinio fondo dalyviai, ne investicinis fondas. Todėl kiekvienu atveju reikėtų tikrinti, kiek fondo dalyvis turi žemės ūkio paskirties žemės ir ar fondo dalyvis gali būti žemės ūkio paskirties žemės įgijėjas.
      Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad draudimas įsigyti žemės, kai bendras vienam asmeniui priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas yra 500 ha, bei draudimas užsieniečiams įsigyti žemės ūkio paskirties žemės turi būti taikomas ir investiciniam fondui įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę.

Informacija parengta pagal 2012-01-13 Žemės ūkio ministerijos raštą.


Paskutinis atnaujinimas: 2012-12-03 14:58:49

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.