NZT - Dėl sodininkų bendrijos pirmininko dalyvavimo atliekant mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypo kadastrinius matavimus

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 20981439
Šiandien apsilankė: 5457
Dabar naršo: 216
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl sodininkų bendrijos pirmininko dalyvavimo atliekant mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypo kadastrinius matavimus

    Atsižvelgdami į sodininkų bendrijos valdybos pirmininkų išreikštą norą dalyvauti nustatant sodo sklypų kadastro duomenis, taip pat gaunamus paklausimus dėl sodininkų bendrijos pirmininko dalyvavimo atliekant mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypo kadastrinius matavimus, dėstome savo nuomonę.
     Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899) (toliau – Nuostatai), 32.1.1 punkte nurodyta, kad nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau – kadastriniai matavimai), nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau vadinama – kviestiniai asmenys).
     Pagal minėtą Nuostatų punktą, jeigu ženklinamas sodo sklypas ribojasi su sodininkų bendrijai nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu į šio sodo sklypo ribų paženklinimą Nuostatų nustatyta tvarka turi būti kviečiamas sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas, kuris, kaip kviestinis asmuo, turi pasirašyti arba pateikti pastabas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte. Kitu atveju, kai žemės sklypas ribojasi su sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žeme, kurią sodininkų bendrija naudoja ar nuomoja iš valstybės (bendrija nėra išsipirkusi šios bendrojo naudojimo žemės), į žemės sklypo ribų paženklinimą Nuostatų nustatyta tvarka turi būti kviečiamas šios valstybinės žemės patikėtinis. Pastaruoju atveju į žemės sklypo ribų paženklinimą sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas neprivalo būti kviečiamas.
     Tačiau manome, kad apie numatomą sodo sklypo ribų paženklinimą vietovėje būtų tikslinga informuoti sodininkų bendrijos valdybos pirmininką, kuris, įvertinęs ženklinamą sodo sklypą, priimtų sprendimą apie dalyvavimo būtinumą. Daug išlaidų nereikalaujantis informavimo būdas galėtų būti informacijos (pranešimo) apie numatomus sodo sklypo kadastrinius matavimus paskelbimas sodininkų bendrijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje. Kitu atveju informacija apie numatomą sodo sklypo ribų paženklinimą galėtų būti išsiunčiama registruotu laišku Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre nurodytu sodininkų bendrijos buveinės adresu.
     Tokiu atveju sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas, atvykęs į sodo sklypo ribų paženklinimą, neturėtų teisės pasirašyti arba pateikti pastabas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte, tačiau galėtų stebėti atliekamą sodo sklypo ženklinimą bei padėtų išspręsti dažnu atveju kylančius ginčus tarp ženklinamo sodo sklypo ir gretimo sodo sklypo savininkų.
    Be to, sodininkų bendrijos valdybos pirmininkas, pastebėjęs sodo sklypo ribų ženklinimo procedūros pažeidimus (pvz., galimą besiribojančio kelio dalies užėmimą), apie juos galėtų informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinį padalinį (toliau – Teritorinis padalinys). Tuomet Teritorinis padalinys turėtų pagrindo atidžiau įvertinti skundžiamus nustatytus sodo sklypo kadastro duomenis bei atlikti šių nustatytų duomenų patikrinimą vietovėje, kuris nėra atliekamas kiekvienu atveju.
     Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, bei į Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1805 (Žin., 2002, Nr. 112-5000; 2011, Nr. 24-1154), 23 punktą, kuriuo vadovaujantis Nacionalinė žemės tarnyba prižiūri, kaip matininkai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoja, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių, prašome rekomenduoti matininkams aukščiau išvardintais būdais informuoti sodininkų bendrijos valdybos pirmininką apie numatomą sodo sklypo ribų paženklinimą vietovėje.

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2012-07-18 raštu 2D- 3990 (12.144)


Paskutinis atnaujinimas: 2012-12-03 14:25:10

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.