NZT - Dėl susisiekimo komunikacijoms ar inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti sutikimų išdavimo tvarkos

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 20981439
Šiandien apsilankė: 5457
Dabar naršo: 216
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl susisiekimo komunikacijoms ar inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti sutikimų išdavimo tvarkos

 Sutikimai leisti valstybinėje žemėje, kurioje nėra suformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti, gali būti išduodami tokiais atvejais, kai:
 1. tiesiamos susiekimo komunikacijos ar inžineriniai tinklai jau esančiomis trasomis ir esamoms komunikacijoms ar inžineriniams tinklams taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų apsaugos zonos, nutiesus naujas susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus, kuriems prašomas sutikimas, netaps didesnės už jau esamas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų apsaugos zonas arba taps didesnės, bet nepalies jau suformuotų valstybinės, savivaldybių ar privačios žemės sklypų.
 2. rekonstruojamos susisiekimo komunikacijos ar inžineriniai tinklai jau esančiose trasose ir esamoms komunikacijoms ar inžineriniams tinklams taikomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų apsaugos zonos, rekonstravus susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus, kuriems prašomas sutikimas leisti juos rekonstruoti, netaps didesnės už jau esamas specialiųjų žemės naudojimų sąlygų apsaugos zonas arba taps didesnės, bet nepalies jau suformuotų valstybinės, savivaldybių ar privačios žemės sklypų.
 3. prašoma leisti tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus per valstybinę žemę, kurioje nėra nutiestų trasų, t. y. prašoma tiesti šias komunikacijas naujose trasose ir nutiesus šias trasas konkrečioms susisiekimo komunikacijoms ar inžineriniams tinklams taikomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų zonos nepalies (t.y. nebus taikomos) jau suformuotų valstybinės, savivaldybių ar privačios žemės sklypų.
 Aukščiau išvardytais atvejais asmuo, pageidaujantis gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti, kartu su prašymu turi pateikti arba detalųjį planą kartu su galimu teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdų schema arba inžinerinės infrastruktūros plėtros planą, kuris rengiamas kartu su detaliuoju planu (kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 ir 24 straipsniuose). Jeigu kartu su detaliuoju planu susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų brėžinys arba inžinerinės infrastruktūros plėtros planas neturi būti rengiami (arba nebuvo parengti), asmuo turi pateikti schemą (planą), kurioje būtų numatytas planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų ar inžinerinių tinklų detalus išdėstymas, kuris leistų teritorinio skyriaus specialistui, nagrinėjančiam prašymą leisti tiesti minėtas komunikacijas ir tinklus, įvertinti šių komunikacijų ir tinklų išdėstymo pagrįstumą, ekonomiškumą (valstybės interesų atžvilgiu), tikslingumą ir kitus kriterijus. Ši schema (planas) turėtų būti rengiama masteliu 1:500 – 1:10000 (mastelis priklauso nuo inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų (statinių) užimamo ploto), miestų ir miestelių teritorijose naudojant galiojančią topografinę nuotrauką, kaimo teritorijose, kai nėra parengta topografinė nuotrauka, – naujausią ortofotografinį žemėlapį. Schemos rengimui turėtų būti naudojami naujausi Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys, t. y. turi būti pažymėtos Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribos bei nurodyta zona, kurioje, nutiesus (pastačius) ar rekonstravus susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus (statinius), atsiras papildomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Schemos (plano) spausdinimo formatas turi atitikti A0-A3 standarto popieriaus lapą, užtikrinantį pakankamą pateiktos informacijos kokybę. Teritoriniam skyriui pateikiamos dvi schemos (plano) kopijos, kurių viena lieka teritorinio skyriaus archyve, kita vizuojama, nurodant sutikimo numerį, ir grąžinama asmeniui kartu su rašytiniu sutikimu. Pažymėtina, kad sutikime būtina nurodyti, jog sutikimas galioja tik konkrečioje pateiktoje schemoje (plane) pažymėtoms susisiekimo komunikacijoms ar inžineriniams tinklams tiesti ar jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti. Jeigu tolimesnio derinimo su savivaldybės administracija ar kitomis institucijomis metu būtų keičiama susiekimo komunikacijų ar inžinerinių tinklų ar jiems funkcionuoti būtinų statinių vieta, tipas, kiekis ar kitos charakteristikos, suinteresuotas asmuo privalo pakartotinai kreiptis į teritorinį skyrių, pateikdamas pakeistą schemą, kurią derino aukščiau minėtos institucijos ir gauti naują teritorinio skyriaus sutikimą.


Paskutinis atnaujinimas: 2012-12-19 21:18:24

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.