NZT - Erdviniai duomenys, kartografija

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 20647431
Šiandien apsilankė: 4830
Dabar naršo: 63
Erdviniai duomenys, kartografija

 Nacionalinė žemės tarnyba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės politiką geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros srityse:
1) teisės aktų nustatyta tvarka rengia valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo, atnaujinimo, kartografavimo ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros veiklos užtikrinimo ir tobulinimo programas ir teikia jas Vyriausybei tvirtinti;
2) metodiškai vadovauja valstybiniams ir savivaldybių geodezijos ir kartografijos darbams, valstybinio geodezinio pagrindo, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių sudarymo, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros veiklos užtikrinimo ir tobulinimo darbams, pagal kompetenciją koordinuoja erdvinių duomenų rinkinių ir naudojimosi jais paslaugų unifikavimą ir sąveikumą;
3) tvirtina valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir georeferencinio pagrindo žemėlapių sąrašą, valstybinių geodezinių tinklų tikslumo klases;
4) organizuoja valstybinio geodezinio pagrindo sudarymo, atnaujinimo, kartografavimo ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir georeferencinio pagrindo žemėlapių sudarymo programų įgyvendinimą;
5) organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbus;
6) organizuoja LitPOS tvarkymą ir tobulinimą;
7) koordinuoja tarptautinių, valstybinių programų ir projektų įgyvendinimą geodezijos, kartografijos ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros srityje;
8) koordinuoja su kitomis institucijomis aerofotografavimo ir nuotolinio skenavimo darbus;
9) rengia ir tvirtina geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių ir georeferencinio pagrindo žemėlapių sudarymo techninius reglamentus ir specifikacijas, užtikrina jų suderinamumą su tarptautiniais Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) standartais ir reikalavimais geodezijos, kartografijos ir erdvinių duomenų rinkinių kaupimo srityse;
10) teisės aktų nustatyta tvarka išduoda geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, sustabdo ir panaikina kvalifikacijos pažymėjimų galiojimą;
11) įstatymų nustatyta tvarka administruoja georeferencinio pagrindo žemėlapių, valstybinių ortofotografinių žemėlapių ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių autorių išimtines turtines teises;
12) nustato geodezinės, kartografinės medžiagos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių teikimo tvarką;
13) atlieka valstybinių geodezijos ir kartografijos darbų, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių valstybinę priežiūrą ir kokybės kontrolę, užtikrina ir tobulina Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros funkcionalumą;
14) saugo valstybinę geodezinę ir kartografinę medžiagą (geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, aerofotografines nuotraukas, kosmines nuotraukas, erdvinių duomenų rinkinius ir kita);
15) atlieka savivaldybėse atliekamų geodezijos ir kartografijos darbų priežiūrą;
16) atlieka kitas įstatymų bei Vyriausybės jai pavestas funkcijas.

 LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS PORTALAS

 Lietuvos erdvinės informacijos portalas www.geoportal.lt. (LEI portalas) – valstybės informacinė sistema, kuria centralizuotai teikiamos naudojimosi erdvinių duomenų rinkinių duomenimis ir susijusiais metaduomenimis paslaugos (paieškos, peržiūros, parsisiųsdinimo, transformavimo, erdvinių duomenų suaktyvinimo paslauga).
 Portalo valdytojas Nacionalinė žemės tarnyba, tvarkytojas – VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.

 Plačiau apie LEI portalą: www.geoportal.lt

 ŽEMĖS INFORMACINĖ SISTEMA

 Žemės informacinė sistema (ŽIS) – informacijos apie žemę (žemės išteklius) tvarkymo ir teikimo vartotojams sistema.
 Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta ŽIS paskirtis – naudojantis atskiruose teminiuose erdvinių duomenų rinkiniuose sukauptais ir į vieną sistemą susietais erdviniais duomenimis apie žemę, tvarkyti ir teikti naudotojams informaciją apie Lietuvos Respublikos žemės fondą, žemės naudmenų sudėtį, žemės kiekybines ir kokybines savybes, žemės naudojimo sąlygas, kitas žemės naudojimui turinčias įtakos charakteristikas.

 Žemės informacinę sistemą valdo Nacionalinė žemės tarnyba, tvarko – Valstybės žemės fondas.

 Plačiau apie ŽIS: www.zis.lt


Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-28 01:50:37

  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.