English
 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 6646920
Šiandien apsilankė: 9136
Dabar naršo: 60
Aktualijos
2017-06-12
Lietuvoje palanku studijuoti žemėtvarką ir geodeziją

Žemės tvarkymo klausimai buvo aktualūs prieš penkiasdešimt metų ir yra itin svarbūs šiuo metu. Žemėtvarkos srityje darbuojasi įvairių profesijų žmonės, jų didžiąją daugumą sudaro baigusieji geodezijos, žemėtvarkos ir kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės studijas. Pastaraisiais metais Lietuvos aukštosios mokyklos siūlo programų įvairovę, tad baigiantieji vidurines mokyklas ir gimnazijas abiturientai jau pradėjo dėliotis savo prioritetus ir dar gali spėti pasirinkti vieną iš šių įdomių profesijų.

Lietuvoje šių sričių specialybių profesionalus rengia 4 kolegijos ir 2 universitetai.

Kintant rinkos tendencijoms, valstybės finansavimo paskirstymui bei įsidarbinimo galimybėms, keičiasi ir pasiskirstymas tarp stojančiųjų pasirinkimų. Remiantis paskutiniųjų trejų metų LAMA BPO duomenimis, daugiausiai abiturientų įstojo į kadastrinių matavimų ir nekilnojamojo turto vertinimo specialybės studijas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje: 2014 m. – 49, 2015 m. – 29, o 2016 m. – 47 abiturientai. Kauno kolegijos geodezijos specialybės studijas pradėjo: 2014 m. – 50, 2015 – 48, 2016 – 20 abiturientų. Žemėtvarkos specialybės sutarčių su Aleksandro Stulginskio universitetu 2014 m. sudarė 16, 2015 – 22, 2016 – 16 abiturientų. Iš viso 2014–2016 metų laikotarpiu buvo sudarytos 676 bakalauro studijų sutartys.

Žemėtvarkos specialybę studijuoti galima Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete. Žemėtvarka apima sistemą valstybės priemonių, kuriomis siekiama sudaryti organizacines sąlygas žemei racionaliai naudoti, garantuoti valstybės ir piliečių žemės nuosavybės ir naudojimo teisinę apsaugą. Žemėtvarkos studijų programa orientuota į žemės naudojimo, kultūrinio kraštovaizdžio formavimo, nekilnojamojo turto tvarkymo ir administravimo principus ir metodus. Ją studijuojant mokomasi rengti žemėtvarkos ir kraštotvarkos projektus, dirbti šiuolaikiniais aukšto lygio geodeziniais prietaisais, taikyti geografines informacines sistemas, konsultuoti teisiniais žemės klausimais.

Abiturientai žemėtvarkos specialybės gali mokytis ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Žemėtvarkos specialybės studentai mokosi rengti teritorijų tvarkymo, kraštotvarkos ir žemės konsolidacijos projektus, studijuoja žemės rinkos, kaimo plėtros planavimo, žemės išteklių apskaitos ir žemės teisės dalykus. Šios specialybės studentai gali rinktis iš dviejų specializacijų: teritorijų planavimo ir žemės administravimo. Baigę studijas absolventai gali dirbti įstaigose, įmonėse, organizacijose, susijusiose su žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto administravimo, teritorijų planavimo veikla.

Geodezijos mokslus galima studijuoti visuose trijuose didžiausiuose šalies miestuose. Norintys studijuoti geodeziją, gali rinktis tai daryti Kauno kolegijoje ir Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, o geodezijos ir kadastro specialybę siūlo Vilniaus dizaino ir technologijų kolegija.

Norintys studijuoti universitete, geodezijos gali mokytis Vilniaus Gedimino technikos universitete. Geodezijos studijų programa skirta būsimiems matininkams, geodezininkams, žemėtvarkininkams, nekilnojamojo turto specialistams. Esant dideliam studentų skaičiui, 5-ame studijų semestre studentai gali pasirinkti geodezijos ir kartografijos specializaciją. Programos tikslai yra parengti specialistus, kurie, įgiję žinių studijuodami bendruosius, studijų pagrindų ir specialiųjų universiteto studijų dalykus, turėtų pamatinių bei specialiųjų geodezijos žinių, reikalingų naujoms technologijoms įsisavinti, mokėtų tinkamai pasirinkti geodezinių matavimų metodus ir būdus reikalingiems duomenims gauti, suprastų geodezinių matavimo prietaisų ir matavimo sistemų veikimą, gebėtų atlikti matavimo duomenų apdorojimą, žinotų matavimų patikimumo, matavimo neapibrėžčių nustatymo būdus bei metodus ir galėtų juos taikyti praktiniame darbe, gebėtų kaupti, sisteminti ir analizuoti geodeziniais matavimais gautą informaciją, gebėtų taikyti geoinformacines technologijas geodezijos, kartografijos bei nekilnojamojo turto kadastro ir registro uždaviniams spręsti.

Kauno kolegija taip pat siūlo naują specialybę – interaktyviąją kartografiją, kuri apima ne tik žemėlapių ir atlasų sudarymą bei parengimą spaudai, bet ir geostatistikos analizę, modeliavimą, trimatės erdvės vizualizavimą, interaktyvių žemėlapių paslaugų, vizualizacijos produktų internete kūrimą ir nuolatinį palaikymą. Programos tikslas yra parengti atsakingus, kūrybiškai mąstančius kartografijos specialistus, gebančius sudaryti įvarius kartografinius ir reprezentacinius kūrinius iš įvairių duomenų rinkinių, taikant naujausius techninius ir technologinius kartografavimo, modeliavimo, vizualizavimo metodus ir galiojančius standartus.

Minėtos studijų programos populiariausios Kauno miško ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, Kauno kolegijoje ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.

Nacionalinė žemės tarnyba skatina jaunų specialistų įsiliejimą į savo veiklą. NŽT taip pat kasmet dalyvauja Aleksandro Stulginskio universiteto organizuojamoje „Karjeros dienoje“, studentai priimami atlikti praktiką.

 

 

 

 

 

 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

         
           
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.