NZT - straipsniai :Nacionalinė žemės tarnyba puoselėja aukščiausius lygių galimybių standartus

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 20656748
Šiandien apsilankė: 7166
Dabar naršo: 117
Aktualijos
2020-04-21
Nacionalinė žemės tarnyba puoselėja aukščiausius lygių galimybių standartus

Šiais metais NŽT buvo pripažinta aukščiausius lygių galimybių standartus puoselėjančia institucija – Nacionalinei žemės tarnybai suteikti visi galimi, net trys „Lygių galimybių sparnai“.

Lygių galimybių standartų gali siekti visos privataus ar viešojo sektoriaus organizacijos – įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Jos turi atitikti nuo 4 iki 12 kriterijų, kuriais remiantis yra matuojami organizacijos įsipareigojimai lygių galimybių principams. „Nauji standartai“ – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir viešosios įstaigos Žmogaus teisių stebėjimo instituto iniciatyva, kuria siekiama įmones bei organizacijas paskatinti įsipareigoti užtikrinti lygias galimybes darbo aplinkoje.

Nacionalinės žemės tarnybos lygių galimybių politikos tikslas – užtikrinti, kad su besikreipiančiais dėl darbo asmenimis ar jau esamais tarnautojais ir darbuotojais nebus elgiamasi prasčiau, jei tai nesusiję su atliekamo darbo kokybe ar kitomis dalykinėmis savybėmis.

Darbuotojai į darbą priimami remiantis tik jų gebėjimais atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kvalifikacija. Darbuotojai ar pretendentai į laisvas darbo vietas, kurie mano, kad jų lygios galimybės yra pažeidžiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisę kreiptis į vadovą arba pranešti anonimiškai – NŽT veikiančia Pasitikėjimo linija.

Už lygių galimybių įgyvendinimą atsakingas institucijos vadovas, kuris aukščiausiu lygmeniu formuoja, skatina, palaiko ir kontroliuoja lygių galimybių įgyvendinimą visoje įstaigoje. Personalo skyrius padeda siekti lygių galimybių įgyvendinimo tikslų, rengia šiuos tikslus reglamentuojančių teisės aktų projektus, stebi teisės aktų pasikeitimus ir kultūrą įstaigoje, jeigu reikia – inicijuoja pokyčius. NŽT struktūrinių padalinių vadovai ir kiekvienas darbuotojas yra supažindintas su Lygių galimybių politika ir šios politikos įgyvendinimo tvarka, todėl atlikdami savo darbo funkcijas privalo vadovautis nurodyto dokumento nuostatomis.

Nacionalinė žemės tarnyba gali būti pavyzdžiu visoms institucijoms, kaip užtikrinti lygias galimybes siekti karjeros, nes vadovaujančių moterų ir vyrų santykis praėjusių metų pabaigoje buvo lygus – 36 moterys ir 36 vyrai.

NŽT dirba 20 darbuotojų, turinčių negalią, ir 247 darbuotojai, kurių amžius 55 metai ir daugiau. Visiems yra užtikrinamos lygios galimybės ir atsižvelgiama į jų poreikius.

Veikia ir mentorystės programa. Mentorius yra toks asmuo, kuris formuoja palaikančią ir į komandinį darbą orientuotą darbo aplinką, supažindina darbuotojus su įstaigos organizacine kultūra ir tradicijomis bei jas palaiko.

Įstaigoje taip pat veikia adaptacijos programa. Šioje programoje dalyvauja kiekvienas naujai priimtas ar grįžęs iš vaiko priežiūros atostogų darbuotojas: sudaroma 3 mėnesių programa, skiriamas kuratorius, kuris supažindina darbuotoją su kolektyvu, įstaigos kultūra, vertybėmis, principais ir taisyklėmis, darbo funkcijomis ir padeda integruotis bei gerai jaustis darbe.

Darbuotojai, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, amžiaus, lyties ar kt. diskriminacinių motyvų, dvi darbo dienas per savaitę gali dirbti nuotoliniu būdu. Kasmet organizuojamos apklausos, kuriose darbuotojai anonimiškai gali atsakyti į klausimus, kaip jaučiasi darbe, kolektyve, kokie santykiai su tiesioginiu vadovu, ar darbe jaučiasi saugiai ir gerai ir ar nėra diskriminuojami. Interesantai, atvykę į NŽT, taip pat gali užpildyti viešai paskelbtas ir visiems prieinamas anketas apie aptarnavimą ir suteiktas paslaugas.

Darbuotojams taip pat taikomas lankstus darbo grafikas, lankstus atostogų suteikimas, įvairios motyvavimo programos, pavyzdžiui, skatinančios darbuotojų bendradarbiavimą ir kt.

 

 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.