NZT - straipsniai :Patvirtintos Administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, taisyklės

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 23096000
Šiandien apsilankė: 5915
Dabar naršo: 43
Aktualijos
2020-07-09
Patvirtintos Administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, taisyklės
Siekiant užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų tinkamą vykdymą, taip pat pažeidimų, rengiant žemėtvarkos planavimo dokumentus, nustatymą, pažeidimų skaičiaus mažinimą ir (ar) pašalinimą bei siekiant užtikrinti teisės aktų nuostatų įgyvendinimą priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymas „Dėl Administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“.
 
Administracinių nusižengimų teisena pradedama Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnyje nustatytais pagrindais, kai žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekantis specialistas, atlikdamas valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų (t. y. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų; kaimo plėtros žemėtvarkos projektų; žemėtvarkos schemų; žemės reformos žemėtvarkos projektų; žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų; žemės konsolidacijos projektų) priežiūrą, nustato administracinių nusižengimų požymių turinčią veiką. Administracinių nusižengimų teisenos pradėjimo atvejai yra išvardyti taisyklių 6 punkte.
 
Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti skiriamos baudos, numatytos Administracinių nusižengimų kodekso 364 straipsnyje:

* teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo sąlygų ar reikalavimų žemės valdos projektui rengti išdavimo procedūrų pažeidimas ar neteisėtas atsisakymas išduoti teritorijų planavimo sąlygas ar reikalavimus žemės valdos projektui rengti, – užtraukia baudą nuo 150 iki 300 eurų;
 
* teisės aktuose nustatytų teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų derinimo procedūrų pažeidimas, sprendimo suderinti teritorijos planavimo dokumentus ir žemės valdos projektus priėmimas, kai jų sprendiniai neatitinka planavimo sąlygų ar teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar aukštesnio teritorijų planavimo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 150 iki 600 eurų;
 
* teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų skelbimo ar registravimo tvarkos pažeidimas, – užtraukia baudą nuo 140 iki 600 eurų;
 
* neteisėtas atsisakymas derinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, išvados dėl teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto derinimo nepateikimas, – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 150 iki 600 eurų;
 
* neteisėtas atsisakymas teikti tvirtinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto nepatvirtinimas per teisės aktuose nustatytus terminus, – užtraukia baudą nuo 550 iki 1500 eurų;
 
* teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengimas, vadovavimas teritorijų planavimo dokumento rengimui neturint teisės verstis šia veikla, – užtraukia baudą nuo 800 iki 2400 eurų.
Administracinių nusižengimų bylas turi teisę nagrinėti NŽT vadovas ar jo įgaliotas Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros skyriaus vadovas arba nustatytais atvejais apylinkės teismas.

Išsamesnę informaciją galima rasti Administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklėse, patvirtintose Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1P-181-(1.3 E.) „Dėl Administracinių nusižengimų teisenos, vykdant valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee33eea0bd2211eab9d9cd0c85e0b745
 
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.