NZT - Pirmasis žingsnis pradedant žemės konsolidaciją

 

English

 Pradžia
 

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 13434410
Šiandien apsilankė: 16867
Dabar naršo: 320
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Pirmasis žingsnis pradedant žemės konsolidaciją

    Lankstinukas 
  Baigiantis nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesui, tose kaimo vietovėse, kur įgyvendinti žemės reformos žemėtvarkos projektai, prasidėjo žemės konsolidacija – kompleksiškas tam tikroje kaimo vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribų pertvarkymas. Šio naujo žemės tvarkymo darbų etapo pradžiai pirmiausia įtakos turėjo ta aplinkybė, kad sugrąžinti nuosavybėn gana smulkūs, nelabai tinkami konkurencingam ūkiui žemės sklypai (beveik 100 tūkstančio įregistruotų ūkininkų valdų vidutinis dydis yra apie 12 ha). 
     PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
   Rengiant žemės konsolidacijos projektus, siekiama suformuoti racionaliai tvarkomas, patogias naudoti žemės ūkio valdas, sumažinti atstumus tarp žemės sklypų, optimizuoti kelių tinklą, rezervuoti žemės sklypus viešiesiems poreikiams, nustatyti plotus, kuriuose turi būti taikomos aplinkosaugos priemonės, pagerinti planuojamos teritorijos rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius, taip pat atsižvelgti į kitus viešuosius, žemės savininkų ir naudotojų poreikius. Žemės konsolidacijos projekto teritorijoje, pagal dalyvių pageidavimus kompleksiškai pertvarkius žemės sklypus (privačios žemės ir valstybinės žemės), būtų galima kuo geriau patenkinti valstybės, suinteresuotos visuomenės ir atskirų piliečių poreikius. Tokios žemės konsolidacijos nuostatos įtvirtintos ir Nacionalinėje žemės konsolidacijos strategijoje. 
      PROJEKTŲ RENGIMAS 
    Žemės konsolidacijos projektų rengimas konkrečioje vietovėje pradedamas gavus ne mažiau kaip 5-ių žemės sklypų, esančių vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse, savininkų, savivaldybės tarybos ar valstybinės žemės patikėtinių ne mažiau kaip 5 prašymus, kuriuose nurodytas bendras žemės sklypų plotas sudaro ne mažiau kaip 100 hektarų.
       patirtis
      2005–2008 metais įgyvendinta 14 žemės konsolidacijos projektų. Projektai buvo finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą. Pirmieji 14 žemės konsolidacijos projektų buvo parengti 4 apskričių (Telšių, Marijampolės, Tauragės ir Panevėžio) 10-yje rajonų (Telšių, Mažeikių, Plungės, Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės, Jurbarko, Tauragės, Kupiškio ir Pasvalio). Didžiausia žemės konsolidacijos projekto teritorija – Telšių rajono Degaičių k.v. (670 ha), o mažiausia – Tauragės rajono Žygaičių k.v. (133 ha).
      Iš viso 4827 ha teritorijoje pertvarkyta 380 žemės savininkų nuosavybės teisėmis valdomas 731 žemės sklypas. Projektų metu buvo suprojektuota 219 žemės sklypų mažiau, nei jų buvo iki pradedant rengti projektus.
    Geriausi rezultatai stambinant žemės valdas buvo pasiekti Telšių rajono Degaičių k.v., t. y. rengiant didžiausią teritoriją apimantį žemės konsolidacijos projektą – vietoj 115 žemės sklypų buvo suformuoti 67 žemės sklypai.
     Atlikus projektų analizę matyti, kad projektus tikslingiausia rengti didesnėse žemės konsolidacijos projektų teritorijose, kuriose būtų pertvarkoma kuo daugiau žemės sklypų.
        FINANSAVIMAS
   Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos srities ,,Žemės konsolidacija“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-370 (Žin., 2011, Nr. 51-2462), nuostatomis, žemės konsolidacijos projektų rengimas ir įgyvendinimas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos pirmos krypties prioriteto „Ūkio ir miško valdų struktūros ir su tuo susijusios infrastruktūros tobulinimas“ priemonę „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“, kurios viena iš remiamų veiklos sričių – žemės konsolidacija.
      Žemės konsolidacijos projektams, žemės vertinimo plano rengimo darbams, viešojo svarstymo ir derinimo organizavimui bei žemės konsolidacijos projektams įgyvendinti iš viso numatoma apie 56 mln. litų (16,16 mln. eurų) parama.
       ES parama visų pirma bus teikiama tokiems žemės konsolidacijos projektams, kuriuose dalyvaus daugiau asmenų ir projektas bus susijęs su kitais kompleksinio teritorijos pertvarkymo uždaviniais (kaimo infrastruktūros plėtra, žemės ūkio paskirties žemės apželdinimu mišku, vietos kaimo bendruomenių strategijų įgyvendinimu ir kitų žemės ūkio, kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu).
       PROJEKTŲ ORGANIZAVIMAS
     Pagal 2010 m. liepos 1 d. įsigaliojusią naują tvarką žemės konsolidacijos projektų rengimą organizuoja valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas). Taigi, žemės savininkai, savivaldybės taryba ir valstybinės žemės patikėtiniai, pageidaujantys dalyvauti žemės konsolidacijos projekte, prašymus turi pateikti Valstybės žemės fondui, kuris ir priims sprendimus dėl tikslingumo rengti minėtus projektus ir teiks paraiškas finansinei paramai gauti.
     Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir jos teritoriniai padaliniai, siekdami užtikrinti tinkamą žemės konsolidacijos projektų, finansuojamų iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, rengimą ir įgyvendinimą, rengia metodines rekomendacijas, įsakymų ir sprendimų pavyzdžius, koordinuoja pasirengimo rengti žemės konsolidacijos projektus procedūras, projektų rengimo ir įgyvendinimo darbus, informacijos, susijusios su žemės konsolidacijos projektų organizavimu, rengimu ir įgyvendinimu, viešinimą (straipsniai spaudoje, lankstinukai, seminarai, pokalbiai su žemės savininkais, savivaldybių tarybomis ir valstybinės žemės patikėtiniais), Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių žemėtvarkos skyrių darbuotojų, atsakingų už žemės konsolidaciją (projektų inicijavimą, metodinį vadovavimą, administravimą ir koordinavimą), seminarų (mokymų) organizavimą ir dalyvavimą juose.

 Kviečiame dalyvauti žemės konsolidacijos projektuose

 Papildoma informacija apie žemės konsolidaciją teikiama:

 VĮ Valstybės žemės fonde – tel. (8 5) 262 5591, el. p. info@vzf.lt redabankauskaite@vzf.lt

 Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos – tel. (8 5) 239 1320, el. p. giedre.leimontaite@nzt.lt

 Daugiau informacijos galima rasti VĮ Valstybės žemės fondo interneto tinklalapyje www.vzf.lt


Paskutinis atnaujinimas: 2013-03-15 11:13:48

Artimiausi renginiai
  
 
 
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.