NZT - Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimas

 

English

 Pradžia
 

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 21832739
Šiandien apsilankė: 12789
Dabar naršo: 112
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimas

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionuose organizavimas

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą nuo 2012 m. organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai pagal miško žemės sklypo buvimo vietą. Sprendimus parduoti miško žemės sklypus priima ir Žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartis pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio, pagal parduotino miško žemės sklypo buvimo vietą, vadovas.

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimo procedūra:

● Aukcione parduotinas miškų ūkio paskirties žemės sklypas suprojektuojamas žemės valdos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente ir patvirtinamas.
● vykdomi žemėtvarkos projekto įgyvendinimo darbai: atliekami miško žemės sklypo kadastriniai matavimai ir parengiama miško žemės sklypo kadastro duomenų byla.
● Miško žemės sklypas įregistruojamas Nekilnojamo turto registre valstybės vardu.
● Apskaičiuojama aukcione parduotino miško žemės sklypo vertė atliekant individualų turto vertinimą.
● Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas priima sprendimą parduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą.
● Miško žemės sklypo kadastro duomenų byla perduodama valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionus vykdančiai valstybės įmonei Valstybės žemės fondui.
● Įvykus aukcionui, parengiamas valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektas ir suderinamas su miško žemės sklypo pirkėju.
● Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas pasirašo valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį.
● Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pirkimo-pardavimo sutartis tvirtinama notariškai.

Kas vykdo pardavimo aukcionus?

● Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionus vykdo valstybės įmonė Valstybės žemės fondas.

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimą reglamentuoja:

● Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ patvirtintos Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės ir Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionų organizavimo taisyklės.
● Nuo 2012 m. lapkričio 24 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin. 2012, Nr. 136-6962) 8 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriame nustatyta, kad asmenys, pirkdami iš valstybės miškų ūkio paskirties žemę, privalo iš karto sumokėti visą miško žemės sklypo kainą. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos siūlymu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-491 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2012, Nr. 68-3478) yra papildytas Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Žin., 2011, Nr. 1-7).

Aprašo 131 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai žemės sklypui įregistruota hipoteka, Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinis poskyris, prieš priimdamas sprendimą dėl leidimo kirsti mišką išdavimo, privalo gauti hipotekos kreditoriaus (šiuo atveju – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos) raštišką sutikimą. Negavus raštiško hipotekos kreditoriaus sutikimo, leidimas kirsti mišką neišduodamas.

Pažymėtina, kad miškų ūkio paskirties žemės sklypo vertė priklauso nuo jame augančio miško vertės. Todėl Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau Nacionalinė žemės tarnyba), kaip valstybinės žemės patikėtinis ir hipotekos kreditorius, spręsdama dėl Aprašo 131 punkte numatyto raštiško sutikimo išdavimo, siekia užkirsti kelią išsimokėtinai valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą įsigijusio asmens galimam piktnaudžiavimui ir valstybės finansinių interesų pažeidimui bei užtikrina, kad skolinis įsipareigojimas valstybei už išsimokėtinai įsigytą žemės sklypą būtų įvykdytas.

Informuojame, kad sutikimas kirsti mišką neišduodamas tuo atveju, jeigu miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkėjas nėra sumokėjęs valstybei tos šio sklypo kainos dalies, kuri viršija individualaus turto vertinimo metu nustatytą ir turto vertinimo ataskaitoje nurodytą šio žemės sklypo vertę (toliau – individualaus vertinimo metu nustatyta vertė), t. y. nėra sumokėjęs žemės sklypo pardavimo kainos aukcione ir individualaus vertinimo metu nustatytos vertės skirtumo.

Tuo atveju, jeigu miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkėjas jau yra sumokėjęs valstybei pirmiau minėtą žemės sklypo kainos dalį, raštiškas sutikimas kirsti mišką išduodamas tik tokiam kiekiui miško medynų, kurių vidutinė rinkos vertė (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše - indeksuota miško medynų vertė), apskaičiuota pagal Valstybinės miškų tarnybos pateiktus duomenis (toliau – vidutinė rinkos vertė), būtų proporcinga asmens sumokėtai valstybei individualaus vertinimo metu nustatytai vertės daliai. Asmuo, pageidaujantis sužinoti kokiam kiekiui miško medynų gaus sutikimą kirsti, gali sužinoti naudodamasis žemiau pateikta Miško kirtimo skaičiuokle.


Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-01 11:40:05

Artimiausi renginiai
  
 
 
  
     
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.