NZT - Žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra

 

English

 Pradžia
 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 22415105
Šiandien apsilankė: 7647
Dabar naršo: 75
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra

Valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra – tai šių dokumentų rengimo, derinimo ir svarstymo procedūrų kontrolė bei sprendinių tikrinimas pagal teisės aktų reikalavimus.
Kas nustato ir atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą?
Valstybinės žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūros tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atlieka Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba).
Nacionalinė žemės tarnyba atlieka šių žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą:
1. žemėtvarkos schemų;
2. kaimo plėtros žemėtvarkos projektų;
3. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų;
4. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų;
5. žemės konsolidacijos projektų;
6. žemės reformos žemėtvarkos projektų.
Nacionalinė žemės tarnyba, naudodamasi Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS) arba gavusi asmenų prašymus patikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentus paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteiktus asmeniui atvykus į Nacionalinę žemės tarnybą, juos užregistruoja (gavimo dieną), atlieka žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemėtvarkos schemų, žemės reformos žemėtvarkos projektų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, žemės konsolidacijos projektų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų) (toliau – Projektai) valstybinę priežiūrą.
Nacionalinė žemės tarnyba atlikdama žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą:
1. Tikrina, ar Projektų sprendiniai atitinka išduotus reikalavimus (sąlygas) rengti Projektus, teisės aktų reikalavimų nuostatas; ar šie sprendiniai neprieštarauja aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ir yra suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įregistruotais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre; ar atliktos visos Projektų rengimo, viešo svarstymo ir derinimo procedūros.
2. Nustačiusi pirmiau nurodytų reikalavimų pažeidimus, reikalauja juos ištaisyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Teikia Projektus tvirtinančiai institucijai motyvuotas išvadas dėl Projektų tvirtinimo tikslingumo (žemės valdos projektų patikrinimo aktas, teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktas) (toliau – Aktas) Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-64 ,,Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo taisyklių patvirtinimo“, ir Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 ,,Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama šalyje rengiamų žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą, per 2018 metus patikrino 7 865 žemėtvarkos planavimo dokumentus ir parengė išvadas dėl jų tvirtinimo tikslingumo, iš jų 325 projektai parengti spausdintine forma ir 7 540 – ŽPDRIS. 2019-01-02 duomenimis per 2018 metus buvo patikrinti 6 873 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, 755 kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, 228 žemės reformos žemėtvarkos projektai, 2 žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai, 5 žemės konsolidacijos projektai ir 2 žemėtvarkos schemos.

 

Teisės aktai reguliuojantys žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą:
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
3. Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 ,,Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ .
4. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 ,,Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
5. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 ,,Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje“.
6. Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“.
7. Žemės valdos projektų valstybinės priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1415 „Dėl žemės valdos projektų valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
8. Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 ,,Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 ,,Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“.
10. Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 ,,Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“.
11. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513,,Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
12. Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos
1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 ,,Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos patvirtinimo“.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-01 09:32:27

Artimiausi renginiai
 ISO sertifikatas 
Valstybės rinkliava
Atsiskaitomosios sąskaitos
Specialiųjų tyrimų tarnyba
 
 
  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.