NZT - Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS)

 

English

 Pradžia
 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 22415105
Šiandien apsilankė: 7647
Dabar naršo: 75
 • Laisva valstybinė žemė
 • Žemės reforma
 • Dokumentų patikros
 • Aukcionai
 • Geodezija ir kartografija

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS)

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistemos (toliau – ŽPDRIS) paskirtis – automatizuoti su žemėtvarkos planavimu susijusių procesų vykdymą bei ŽPDRIS priemonėmis paslaugų gavėjams taikant vieno langelio principą teikti ŽPDRIS elektronines paslaugas.
Išskirtinis ŽPDRIS privalumas – galimybė apimti didelį proceso dalyvių skaičių. Visų žemėtvarkos planavimo procese dalyvaujančių institucijų veikla sujungta į bendrą informacinę sistemą ir taip įgyvendintas vieno langelio principas žemėtvarkos planavimo dokumentų organizavimo, rengimo, derinimo ir tikrinimo srityje. ŽPDRIS sudaro sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, sutrumpinti dokumentų rengimo ir derinimo laiką, taip pat padeda stebėti ir kontroliuoti paslaugų teikimo procesus. ŽPDRIS (www.zpdris.lt) veikia nuo 2015-01-02.
ŽPDRIS teikiamos elektroninės paslaugos:
1. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo elektroninė paslauga;
2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo elektroninė paslauga;
3. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo elektroninė paslauga;
4. Žemės konsolidacijos projekto rengimo elektroninė paslauga.
Kas sudaro ŽPDRIS organizacinę struktūrą?
ŽPDRIS valdytojas – Žemės ūkio ministerija;
ŽPDRIS tvarkytojas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;
ŽPDRIS duomenų teikėjai – Gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, valstybės įmonė Registrų centras, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinė miškų tarnyba, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.
ŽPDRIS duomenų gavėjai – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, kurių tiesioginėms funkcijoms atlikti reikalingi ŽPDRIS duomenys, fiziniai ir juridiniai asmenys.
Kas gali naudotis ŽPDRIS?
Šia sistema interneto svetainėje (www.zpdris.lt) gali naudotis planavimo organizatoriai (iniciatoriai), planavimo sąlygas (reikalavimus) teikiančios institucijos, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjai (kvalifikacijos pažymėjimus turintys asmenys), dokumentus derinančios, valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekančios ir dokumentus tvirtinančios institucijos. 

Kur galima rasti informaciją apie tai, kaip naudotis ŽPDRIS?
Informacija apie tai, kaip naudotis ŽPDRIS, pateikiama ŽPDRIS pagrindinio meniu skiltyje „Naudotojų vadovai“, taip pat skiltyje „D.U.K.“ pateikti atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus. Pažymėtina, kad minėtose ŽPDRIS skiltyse pateikta informacija prieinama ir neprisijungusiam prie sistemos vartotojui.

 

ŽPDRIS veikloje vadovaujamasi:

 • Lietuvos Respublikos žemės įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos valstybės ir informacinių išteklių valdymo įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos nuostatais ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-349 „Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos nuostatų ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;
 • Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”;
 • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Prašymų paimti žemę visuomenės poreikiams pateikimo ir nagrinėjimo taisyklėmis ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Kitais teisės aktais.

Statistika
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis 54 628 asmenys bent kartą buvo prisijungę prie ŽPDRIS, kaip paslaugų gavėjai patvirtinę savo tapatybę per Elektroninės valdžios vartų portalą, iš kurių 12 116 asmenų prisijungė pirmą kartą 2018 metais.
Registruoti ŽPDRIS naudotojai – 1 668, t. y. institucijų, teikiančių ŽPDRIS el. paslaugas, darbuotojai.
Projektų rengėjai – 909, kurie bent kartą buvo prisijungę prie ŽPDRIS, patvirtinę savo tapatybę per Elektroninės valdžios vartų portalą.
Nuo 2015-01-02 iki 2015-12-31 81 proc. žemėtvarkos planavimo dokumentų buvo rengti spausdintine forma, o 19 proc. rengti ŽPDRIS. Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 net 81 proc. žemėtvarkos planavimo dokumentų buvo rengti ŽPDRIS, o spausdintine forma buvo rengta tik 19 proc. Pažymėtina, kad 2017-12-31 duomenimis net 93 proc. žemėtvarkos planavimo dokumentų per 2017 metus parengti ŽPDRIS, o spausdintine forma parengti tik 7 procentai. Nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31 net 96 proc. žemėtvarkos planavimo dokumentų buvo parengti ŽPDRIS, o spausdintine forma buvo parengta tik 4 proc. žemėtvarkos planavimo dokumentų.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-21 14:14:52

Artimiausi renginiai
 ISO sertifikatas 
Valstybės rinkliava
Atsiskaitomosios sąskaitos
Specialiųjų tyrimų tarnyba
 
 
  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.