NZT - Žemėtvarkos teisės aktų taikymo rekomendacijos

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

English


 

  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Žemėtvarkos teisės aktų taikymo rekomendacijos
Prašymo įveisti mišką ne miško žemėje pateikimas, nagrinėjimas ir sprendimo įveisti mišką ne miško žemėje priėmimas ir registravimas, įsigaliojus Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.
Ar galima įrengti įrenginius valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuos patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba?
Kokiu atveju išduodamas sutikimas laikinai naudotis valstybine žeme statybų metu?
Dėl kompensacijų už naudojimąsi servitutais mokėjimo tais atvejais, kai tose teritorijose buvo nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos
Valstybinės žemės sklypų formavimas statiniams, kurie yra funkciškai susiję ir kurie yra išsidėstę didelėje teritorijoje, eksploatuoti
Dėl sutikimo miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkui ar naudotojui statyti lieptą su šiuo žemės sklypu besiribojančiame paviršiniame vandens telkinyje išdavimo
Dėl vandenvietėms eksploatuoti reikalingų žemės sklypų formavimo reikalavimų
Dėl reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 110 straipsnio „Žemės ūkio paskirties žemės sklypuose dirvožemio apsaugos tikslais taikomos specialiosios žemės naudojimosąlygos“ taikymo formuojant žemės ūkio paskirties žemės sklypus
Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 11 punkto nuostatų taikymo formuojant žemės sklypus prie esamų daugiabučių gyvenamųjų pastatų
Dėl įsiterpusių valstybinės žemės plotų sujungimosu detaliuoju planu suplanuotais žemės sklypais
Dėl žemės sklypų perdalijimo plano, kai nerengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, rengimo ir kadastrinių matavimų atlikimo
Nuo kurio pagal Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), apskaičiuoto žemės sklypo ploto turi būti nustatoma priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais?
Dviejų bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimo, nerengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, planų derinimas
Dėl komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimo
Dėl servitutų nustatymo sandoriu kitų patikėtinių valdomuose žemės sklypuose
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo taikymo vykdant žemės konsolidaciją
Dėl išteklių ar ertmių naudojimo sutartyje nurodyto kasybos sklypo ploto ir projektuojamo žemės sklypo ploto sutapimo
Dėl susisiekimo komunikacijoms ar inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti sutikimų išdavimo tvarkos
Dėl valstybinės žemės patikėtinio sutikimo statant naujus statinius ar rekonstruojant esamus suformuotame valstybinės žemės sklype ar valstybinėje žemėje, kurioje žemės sklypai nesuformuoti
Dėl miško sklypų formavimo tvarkos ir statinių statybos šalia miško žemės sklypų
Dėl sodininkų bendrijos pirmininko dalyvavimo atliekant mėgėjiško sodo teritorijoje sodo sklypo kadastrinius matavimus
Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų miškui įveisti ariamosios žemės plotuose, kurių dirvožemio našumas didesnis už vidutinį šalyje, rengimo.
Dėl servitutų suprojektavimo ir nustatymo
Koks teritorijų planavimo dokumentas turėtų būti rengiamas formuojant valstybinės žemės sklypus naudingųjų iškasenų eksploatacijai?
Dėl statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti statybos žemės ūkio paskirties žemėje

 


Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-07 10:05:50

KONSULTAVIMASIS SU
VISUOMENE 
   VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  
 
Pranešėjų apsauga 
  PASITIKĖJIMO LINIJA  
  VIDINIS KANALAS  
 

 
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 
 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

 

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
[email protected]

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28327592
Šiandien apsilankė: 3749
Dabar naršo: 196
  
 
 

 

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.