NZT - Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos

1. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį , kurių pareigoms užimti reikalingas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (A lygis):
Vadovaujantis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), pretendentai, norėdami pretenduoti į pareigybes, įtrauktas į„Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą“, prašymus dalyvauti konkurse turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema).
Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Sistemos Prašymų teikimo modulį, pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:
1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
4) užpildytą pretendento privačių interesų deklaracijos kopiją;
5) užpildytą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją(darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį).

2. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kurių pareigoms užimti reikalingas aukštesnysis koleginis ar specialusis vidurinis (B lygis) išsilavinimas ir vidurinis išsilavinimas (C lygis): 

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Pretendento anketa;
3. Gyvenimo aprašymą pagal Europass CV reikalavimus;
4. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
5. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą, jei pareigybei, kuriai užimti skelbiama atranka, aprašyme nurodytas reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą);
6. Vairuotojo pažymėjimą, jei pareigybei, kuriai užimti skelbiama atranka, aprašyme nustatytas reikalavimas turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones;
7. Anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą, jeigu pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme yra nustatytas reikalavimas mokėti užsienio kalbą ir jeigu šios (-ių) kalbų mokėjimą pretendentas yra pasitikrinęs Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
8.  Užpildytą pretendento privačių interesų deklaracijos kopiją;
9.  Užpildytą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį);
10. Dokumentai priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje dienos elektroninio pašto adresu: regina.morkuniene@nzt.lt, tel. Nr. (8 706) 85 020;
11. Informuojame, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, pretendentų asmens duomenys bus saugomi vienerius metus nuo prašymo dalyvauti atrankoje padavimo dienos.
 Atrankai vykdomas pokalbis žodžiu.

Skelbimo Nr.
Skelbimo data
Pareigybės pavadinimas
 Pareigybės lygis ir koeficientas
Rekomenduojamų teisės
aktų sąrašas
Dokumentai teikiami iki
   2021-11-30 Trakų skyriaus vyresnysis specialistas  B (6,1–6,55)    2021-12-07

 


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-30 10:58:21

 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 24732675
Šiandien apsilankė: 5944
Dabar naršo: 108
  
 
 

 

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.