NZT - 2014 m. teismo sprendimai

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

English


 

  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

2014 m. teismo sprendimai
2015 m.  2014 m.   2013 m.

Administracinė byla Nr. A858-2042/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos Telšių skyrius vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-11-20 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-858-2042/2014, kuria buvo paliktas galioti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014-04-10 sprendimas, 2014-12-02 patikrino UAB „Geodezininkai“ parengtą žemės sklypo bylą, trūkumų nenustatė, todėl 2014-12-03 suderino žemės sklypo paženklinimo aktą ir planus. 2014-12-04 buvo priimtas sprendimas dėl žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo Nr. 37SK-(14.37.110.)-871. Nacionalinės žemės tarnybos Telšių skyriaus 2014-12-10 raštu Nr. 37SD-(14.37.104.)-443, dokumentai išsiųsti V. R.
Administracinė byla Nr. A502-696/2014
Atsakymas: Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-502-696/2014 buvo panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 1 d. sprendimas, bei panaikintas Nacionalinės žemės tarnybos Švenčionių skyriaus 2013 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. 45SK-(14.45.110.)-127 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ...............), esančio Naujasalio kaime, Švenčionių seniūnijoje, Švenčionių rajono savivaldybėje, nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“, tačiau A. K., R. K. ir A. Č. po šio teismo sprendimo Nacionalinės žemės tarnybos Švenčionių skyriui nėra pateikę žemės sklypų kadastro duomenų bylų.
Administracinė byla Nr. A492-833/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracijos teismo 2014-04-28 nutartį administracinėje byloje Nr. A-492-833/20l4 bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“, 1061 punktu, 2014-05-09 raštu Nr. 49SDP-(14.49.23.)-55 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą dėl natūra grąžintinų žemės sklypų: kadastro Nr. ..................., kadastro Nr. .........., kadastro Nr. ...................... ir kadastro Nr. ................... buvusio Neskučių rėžinio kaimo teritorijoje performavimo.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas 2014-06-23 raštu Nr. A51-50909/10(2.14.2.14-MP-8) informavo, kad šiuo metu vyksta teismo procesas dėl žemės sklypuose, esančiuose Gariūnų g., Vilniuje (kadastro Nr. ............., kadastro Nr. .............. ir kadastro Nr. .............) esančių statinių priklausomybės, o klausimas dėl laisvos (neužstatytos) žemės sklypų nuosavybės teisių į žemę atkūrimui ir žemės grąžinimui natūra projektavimo bus svarstomas tada, kai bus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl statinių priklausomybės.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas pažymėjo, kad inžinerinės infrastruktūros žemės sklypas Gariūnų g. .... (kadastro Nr. ................) yra suprojektuotas vadovaujantis Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 09 d. sprendimu Nr. 410 ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre (kadastro Nr. ..........), todėl šioje vietoje projektuoti laisvos (neužstatytos) žemės sklypų nuosavybės teisių į žemę atkūrimui ir žemės grąžinimui natūra nėra pagrindo bei pasiūlė inicijuoti žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą. Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius 2014-07-11 raštu Nr. 49SDP-(14.49.23.)-135 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentą su prašymu organizuoti žemės sklypo (kadastro Nr. ............) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą.
Administracinė byla Nr. A492-828/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyrius, vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3896-208/2013, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-492-828/2014 paliktas nepakeistu, VĮ Registrų centro Trakų filialui 2014-07-24 išsiuntė raštą Nr. 46SD-(14.46.7.)-2613 su prašymu išregistruoti (išformuoti) žemės sklypus (kadastro Nr. ................, kadastro Nr. .............., kadastro Nr. ............. ir kadastro Nr. ....................), esančius Trakų mieste, Trakų rajono savivaldybėje. Šiuo metu, pretendentas H. S. sprendžia kreipimosi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, klausimą.
Administracinė byla Nr. A492-819/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-492-819/2014, kuria buvo pakeistas Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 18 d. sprendimas, atliko laisvos valstybinės žemės sklypų Nr. 2 (2,94 ha), Nr. 14 (7,00 ha) ir Nr. 15 (2,40 ha), esančių Čiūrų (Zaosės), Čiūrų ir Baibokėlių kaimuose, Krekenavos seniūnijoje, Panevėžio rajono savivaldybėje, žemės naudojimo patikrinimą. Minėtų laisvos valstybinės žemės sklypų žemės naudojimo patikrinimas buvo atliktas 2014 m. balandžio 30 d., buvo surašyti šie žemės naudojimo patikrinimo aktai: 23ŽN-(14.23.73.)-16, 23ŽN-(14.23.73.)-17 ir 23ŽN-(14.23.73.)-18).
Patikrinimo metu nustatyta, kad visi laisvos valstybinės žemės sklypai yra apsėti, todėl Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius 2014 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 23SD-(14.23.104.)-3066 „Dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme“ informavo D. Š., kad žemės sklypais Nr. 2, Nr. 14 ir Nr. 15 galės naudotis, kai M. K. nusiims derlių. Atitinkamai Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius 2014 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 23SD-(14.23.104.)-3067 „Dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme nutraukimo“ informavo M. K., kad nuėmus derlių laisvos valstybinės žemės sklypais (Nr. 2, Nr. 14 ir Nr. 15) nebus leidžiama naudotis.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. birželio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-492-819/2014 pareiškėjui D. Š., iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos priteista 1 400 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius vykdydamas šią nutartį D. Š. 2014 m. liepos 1 d. išsiuntė raštą Nr. 23SD-(14.23.104.)-4288 „Dėl atvykimo“. D. Š. nurodytu laiku neatvykus ir nepateikus banko sąskaitos, nebuvo galimybės pervesti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius 2014 m. liepos 22 d. raštu Nr. 23SD-(14.23.104.)-4786 „Dėl atvykimo (pakartotinis)“ pakvietė D. Š. 2014 m. rugpjūčio 18 d. atvykti ir pateikti banko sąskaitos numerį.
Administracinė byla Nr. A438-222/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šalčininkų skyriaus vedėjas, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-438-222/2014, kuria buvo panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 6 d. sprendimas kreipsis į VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialą dėl atitinkamų įrašų pakeitimo.
Administracinė byla Nr. A858-62/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyriaus vedėjas, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-858-62/2014, kuria buvo paliktas galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 22 d. sprendimas, 2014-02-12 raštu Nr. 34SD-(14.34.104.)-756 bei 2014-02-12 raštu Nr. 34SD-(14.34.104.)-757 informavo A. M. apie pakartotinį prašymų išnagrinėjimą.
Administracinė byla Nr. A662-461/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šalčininkų skyriaus vedėjas, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-662-461/2014, kuria buvo paliktas galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. liepos 22 d. sprendimas, Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2013 m. liepos 22 d. sprendimu panaikino Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriaus 2013 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr.12SD-(14.12.104)-1376, įpareigojo iš naujo patikrinti UAB „...........“ parengtą P. M. žemės sklypo kadastro Nr. ............., esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų- Kvietinių sen., Saulažolių k., Vytenio g. kadastrinių matavimų bylą.
 UAB „..................“ 2014 m. vasario 13 d. pateikė prašymą pakartotinai patikrinti žemės sklypo (kadastro Nr. .................), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k., Vytenio g., kadastro duomenų bylą. P. M. 2014 m. vasario 24 d. pateikė Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriui prašymą pakeisti nustatytus žemės sklypo (kadastro Nr. ........), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k., Vytenio g., kadastro duomenis.
 Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrius 2014 m. kovo 6 d. sprendimu Nr. 12SK-(14.12.110.)-359 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ..............), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės Saulažolių kaime, Vytenio g., nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ patvirtino žemės sklypo kadastro duomenis.
 Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrius 2014 m. kovo 28 d. raštu Nr. 12SD-(14.12.7.)-1083 kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją dėl Gargždų miesto ribos patikslinimo būtinumo. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2014 m. birželio 5 d. raštu Nr. (5.1.51)-3091 informavo apie sprendimą pradėti rengti Gargždų miesto ribų keitimo procedūrą. Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyrius 2014 m. birželio 13 d. raštu Nr. 12SD-(14.12.104.)-2282 informavo P. M. apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos priimtą sprendimą pradėti rengti Gargždų miesto ribų keitimo procedūrą.
Administracinė byla Nr. A552-781/2014
Atsakymas: Vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-552-781/2014, kuria buvo paliktas galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 15 d. sprendimas, Nacionalinės žemės tarnybos Skuodo skyrius 2014-06-16 raštu Nr. 15SD-(14.15.7.)-1666 bei 2014-07-16 raštu Nr. 15SD-(14.15.7.)-1955 kreipėsi į VĮ Registrų centro Telšių filialą dėl žemės sklypų, kadastro Nr. .......... ir Nr. .........., kadastro duomenų panaikinimo.
Administracinė byla Nr. A552-55/2014
Atsakymas: Vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr.-552-55/2014, kuria buvo paliktas galioti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 17 d. sprendimas, Nacionalinės žemės tarnybos Alytaus skyriaus vedėjas:
1. 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-2239 papildė Žuvinto kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotų žemės sklypų sąrašą XII eile;
2. 2014 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-253 pakeitė Nacionalinės žemės tarnybos Alytaus skyriaus vedėjo 2011 m. liepos 22d. įsakymu Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-1215 patvirtintą Piliečių, pageidaujančių susigrąžinti žemę, natūra, įsigyti nuosavybėn neatlygintinai žemę, mišką ir vandens telkinius, pirkti ir nuomoti žemės bei valstybinės žemės sklypų suformavimo Žuvinto kadastro vietovėje, sąrašą;
3. 2014 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 2SK-(14.2.110)-503 suformavo žemės sklypą ir patvirtino šio žemės sklypo kadastro duomenis;
4. 2014 m. birželio 26 d. priėmė įsakymą Nr. 2VĮ-(14.2.2.)-976 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimo Alytaus rajone“;
5. 2014 m. birželio 27 d. pasirašė žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2SU-(14.2.53.)-262 (notarinio registro Nr. 2677).
Administracinė byla Nr. A525-708/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šalčininkų skyriaus vedėjas, vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-525-708/2014, kuria buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 7 d. sprendimas, 2014-03-13 raštu Nr. 43SD-(14.43.7.)-581 kreipėsi į VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialą. Atsižvelgiant į minėtus teismų sprendimus, atitinkami įrašai Nekilnojamojo turto kadastre ir registre žemės sklypui atlikti 2014-03-28.
Administracinė byla Nr. A525-599/2014
Atsakymas:Remiantis Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-784-505/2013, kuris Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-525-599/2014 paliktas nepakeistas, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius pakartotinai išnagrinėjo UAB „.............“ 2012 m. spalio 16 d. prašymą Nr. 66 „Dėl statinio valstybinėje žemėje statybos užbaigimo“ ir 2014-03-05 pateikė motyvuotą atsakymą raštu Nr. 8SD-(14.8.7.)-1016.
Administracinė byla Nr. A492-587/2014
Atsakymas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-492-587/2014 panaikino Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimą, bei pasisakė, kad įvertinus pretendentės valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo patvirtinančius įrodymus ir kitas reikšmingas aplinkybes byloje, konstatuotina, kad nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo naikinti Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus 2012-03-05 parengtas išvadas.
 Atsižvelgiant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-04-24 sprendimą administracinėje byloje Nr. A-492-587/2014 ir ginčo aplinkybių vertinimą sprendime, Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyrius 2014-05-22 raštu Nr. TR-(5.34)-5480 Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus 2012-03-05 parengtą išvadą persiuntė Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriui; 2014-05-30 raštu Nr. TR-(5.34)-5814 Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus 2012-03-05 parengtas išvadas persiuntė Nacionalinės žemės tarnybos Klaipėdos rajono skyriui; 2014-05-30 raštu Nr. TR-(5.34)-5817 Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus 2012-03-05 parengtas išvadas persiuntė Nacionalinės žemės tarnybos Šilalės skyriui; 2014-05-30 raštu Nr. TR-(5.34)-5818 Nacionalinės žemės tarnybos Kauno rajono skyriaus 2012-03-05 parengtas išvadas persiuntė Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo skyriui.
Administracinė byla Nr. A261-31/2014
Atsakymas: Vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-261-31/2014, kuria buvo paliktas galioti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimas, Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyrius tarnybiniu pranešimu „Dėl informacijos, susijusios su įsiteisėjusiu teismo sprendimu“ Nacionalinę žemės tarnybą informavo apie tai, kad teisės aktų pažeidimai, nurodyti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-38-644/2013 bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-261-31/2014, buvo padaryti Prienų rajono valdybos, Prienų rajono savivaldybės administracijos, Kauno apskrities viršininko administracijos. Priimdamas sprendimą įteisinti vietinės reikšmės 4 m pločio ginčo kelią, jo ribas pažymint rengiamame Naujosios Ūtos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, Nacionalinės žemės tarnybos Prienų ir Birštono skyrius atsižvelgė į Nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijas.
Administracinė byla Nr. A146-457/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-05-30 nutartimi administracinėje byloje Nr. A-146-457/2014, kuria buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-07-25 sprendimas, 2014-07-25 Nacionalinės žemės tarnybos sprendimu Nr. 49S-1151 R. S. atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią žemės dalį.
Administracinė byla Nr. A492-819/2014
Atsakymas: Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-492-819/2014, kuria buvo pakeistas Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 18 d. sprendimas, atliko laisvos valstybinės žemės sklypų Nr. 2 (2,94 ha), Nr. 14 (7,00 ha) ir Nr. 15 (2,40 ha), esančių Čiūrų (Zaosės), Čiūrų ir Baibokėlių kaimuose, Krekenavos seniūnijoje, Panevėžio rajono savivaldybėje, žemės naudojimo patikrinimą. Minėtų laisvos valstybinės žemės sklypų žemės naudojimo patikrinimas buvo atliktas 2014 m. balandžio 30 d., buvo surašyti šie žemės naudojimo patikrinimo aktai: 23ŽN-(14.23.73.)-16, 23ŽN-(14.23.73.)-17 ir 23ŽN-(14.23.73.)-18).
Patikrinimo metu nustatyta, kad visi laisvos valstybinės žemės sklypai yra apsėti, todėl Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius 2014 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 23SD-(14.23.104.)-3066 „Dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme“ informavo D. Š., kad žemės sklypais Nr. 2, Nr. 14 ir Nr. 15 galės naudotis, kai M. K. nusiims derlių. Atitinkamai Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius 2014 m. gegužės 5 d. raštu Nr. 23SD-(14.23.104.)-3067 „Dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme nutraukimo“ informavo M. K., kad nuėmus derlių laisvos valstybinės žemės sklypais (Nr. 2, Nr. 14 ir Nr. 15) nebus leidžiama naudotis.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. birželio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-492-819/2014 pareiškėjui D. Š., iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos priteista 1 400 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius vykdydamas šią nutartį D. Š. 2014 m. liepos 1 d. išsiuntė raštą Nr. 23SD-(14.23.104.)-4288 „Dėl atvykimo“. D. Š. nurodytu laiku neatvykus ir nepateikus banko sąskaitos, nebuvo galimybės pervesti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrius 2014 m. liepos 22 d. raštu Nr. 23SD-(14.23.104.)-4786 „Dėl atvykimo (pakartotinis)“ pakvietė D. Š. 2014 m. rugpjūčio 18 d. atvykti ir pateikti banko sąskaitos numerį.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-26 09:49:30

KONSULTAVIMASIS SU
VISUOMENE 
   VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  
 
Pranešėjų apsauga 
  PASITIKĖJIMO LINIJA  
  VIDINIS KANALAS  
 

 
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 
 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

 

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
[email protected]

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28327701
Šiandien apsilankė: 3858
Dabar naršo: 202
  
 
 

 

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.