NZT - Bendradarbiavimas su matininkais

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 24690427
Šiandien apsilankė: 11496
Dabar naršo: 323
Bendradarbiavimas su matininkais

Apskritojo stalo diskusijų, įvykusių nuo 2013-03-15 iki 2013-04-17 dešimtyje apskričių, kuriose dalyvavo 611 dalyvių, metu pateiktų siūlymų įgyvendinimo priemonių planas 
2013-05-07
Vilnius
 

Siūlymo Eil. Nr.

Pateikto siūlymo turinys

Priemonė pateiktam siūlymui įgyvendinti

 

Siūlymo įgyvendinimo terminas

 

Už siūlymo įgyvendinimą atsakinga institucija (asmuo)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

1.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodyti šaltinius, iš kurių matininkas galėtų gauti teritorijų planavimo dokumentų ištraukas bei kitą medžiagą, reikalingą kadastriniams matavimams atlikti

1.         Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 25 punkto papildymas, nurodant šaltinius

2013-07-01

 

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

2.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkte detalizuoti dokumentus, kuriuos matininkas turės pateikti kartu su situacijos brėžiniu (pvz. ribų paženklinimo–parodymo akto kopija, aiškinamasis raštas ir pan.)

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto papildymas, nurodant, kad turi būti taip pat pateikiama ir žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopija; galimybės vertinimas NŽT teritoriniuose skyriuose nustatyti 5 dienų terminą prašomiems dokumentams gauti, šiuos dokumentus užsakyti ir gauti elektroniniu paštu bei galimybės vertinimas dokumentus gauti skubos tvarka

2013-07-01

 

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 

NŽT

E. Hurčinaitė

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

3.

Sutrumpinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkte numatytą 30 d. laikotarpį, per kurį NŽT teritorinis skyrius turi parengti išvadą

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.5 punkto pakeitimas, nurodant, kad matininkas sprendimą priima per 10 darbo dienų 

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

4.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkte nurodyti, kad situacijos brėžinyje be kitų išvardintų duomenų taip pat būtų nurodomos ir žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto papildymas, nurodant, kad turi būtinurodomos ir žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

5.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose numatyti, kad matininkai situacijos brėžinį NŽT teritoriniams skyriams galėtų  teikti elektroniniu paštu

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto papildymas, nurodant, kad matininkai situacijos brėžinį NŽT teritoriniams skyriams gali  teikti elektroniniu paštu

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

6.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose išskirti atvejus, kuomet matininkas kartu su situacijos brėžiniu NŽT teritoriniam padaliniui kartu gali teikti ir parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą t. y. tuo atveju bus priimtas sprendimas tęsti žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo darbus

Socialiniai partneriai (asociacijos, sąjungos ir kt.) teikia siūlymus dėl Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto pakeitimo

2013-05-24

ŽŪM

V. Paršeliūnas

NŽT

T. Ladukas

Socialiniai partneriai iki 2013-05-24 nepateikė siūlymų dėl Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto pakeitimo

7.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose numatyti leistinas paklaidas žemės sklypų ribų linijų ilgiams atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumento tikslumą (mastelį)

Socialiniai partneriai (asociacijos, sąjungos ir kt.) teikia siūlymus dėl Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto pakeitimo bei taip pat kreipiasi į Lietuvos Respublikos universitetus dėl siūlymų, kaip apskaičiuoti žemės sklypų ribų linijų ilgių leistinas paklaidas (skaičiavimo metodų), pateikimo

2013-06-03

Socialiniai partneriai

Socialiniai partneriai iki 2013-06-03 nepateikė siūlymų dėl žemės sklypų ribų linijų ilgių leistinų paklaidų skaičiavimo metodų

8.

Pateikti išaiškinimą dėl teritorijų planavimo dokumento tikslinimo procedūrų, kuomet NŽT teritorinis padalinys pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto reikalavimus priima sprendimą tikslinti teritorijų planavimo dokumentą

Išaiškinimo pateikimas ir paskelbimas NŽT interneto svetainėje

2013-06-03

NŽT

A. Bagdonas
B. Maksvytytė

Parengtas išaiškinimas ir paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“

9.

Parengti pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktą matininko teikiamo NŽT teritoriniam padaliniui situacijos brėžinio pavyzdį

Pavyzdinės formos parengimas ir patvirtinimas NŽT direktoriaus įsakymu; Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto pakeitimas, nurodant, kad situacijos brėžinio forma tvirtinama NŽT direktoriaus įsakymu

2013-06-10

2013-07-01

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

ŽŪM

V. Paršeliūnas

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-167 Žemės sklypo situacijos brėžinio rekomenduojamas pavyzdys.

10.

Parengti projekto patikslinimo formos, kuri turi būti parengiama, kai NŽT teritorinis padalinys priima sprendimą tikslinti teritorijų planavimo dokumentą

Pavyzdinės formos parengimas ir paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir  intranete

2013-06-03

NŽT

A.Bagdonas

B. Maksvytytė

Parengtos formos paskelbtos Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“

 

 

11.

Kreiptis į savivaldybių asociaciją, kad užtikrintų detaliųjų planų publikavimą viešoje erdvėje (savivaldybių tinklalapiuose)

Raštu kreipimasis į savivaldybių asociaciją, kad būtų užtikrintas detaliųjų planų publikavimas viešoje erdvėje (savivaldybių interneto svetainėse)

2013-06-10

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. birželio 10 d. raštu Nr. 1SD-(10.2)-1485 kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl detaliųjų planų skelbimo savivaldybių interneto svetainėse.

12.

Organizuoti panašaus pobūdžio apskritojo stalo diskusijas, kuriose būtų aptariamos teritorijų planavimo dokumentų rengėjų daromos klaidos, taip būtų ateityje išvengta teritorijų planavimo dokumentų tikslinimų

Įvyks apskritojo stalo diskusijos

2013-07-01

NŽT

V. Lopinys

A. Bagdonas

 

13.

Parengti išaiškinimą dėl matininko veiksmų tuo atveju kai matininkas nustato, kad vietovėje žemės sklypo kadastro duomenys nesutampa su Miškų kadastre esančiais duomenimis

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-08-01

NŽT

A. Bagdonas

T. Ladukas

Išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“

14.

Pateikti išaiškinimą dėl NŽT teritorinių skyrių veiksmų, kuomet patikrinus pateiktą skyriui žemės sklypo kadastro duomenų bylą nustatoma, kad turi būti patikslintas teritorijų planavimo dokumentas t. y. išaiškinti, ar žemės sklypo kadastro duomenų byla turi būti grąžinta, ar ne, kaip skaičiuojami tada terminai

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-06-17

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

Parengtas išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“. Nacionalinės žemės tarnybos 2013-06-18 raštas Nr. 1SD-(10.2)-1569 išsiųstas asociacijoms.

15.

Pateikti NŽT teritoriniams skyriams išaiškinimą, kad teritorijų planavimo dokumente numatyti nustatyti privačiam žemės sklypui servitutai negali būti nustatomi administraciniu aktu

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-06-21

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

Parengtas išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“. Nacionalinės žemės tarnybos 2013-06-26 raštas Nr. 1SD-(10.2)-1673 išsiųstas asociacijoms.

16.

Pateikti NŽT teritoriniams padaliniams išaiškinimą dėl servituto, kuris buvo nustatytas administraciniu aktu, panaikinimo, kai išnyksta jo būtinumas

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-06-21

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

 

Parengtas išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“. Nacionalinės žemės tarnybos 2013-06-26 raštas Nr. 1SD-(10.2)-1673 išsiųstas asociacijoms.

 

17.

Pateikti išaiškinimą matininkams, kad privatiems žemės sklypams nenustatyti servitutai žemės sklypo planuose gali būti parodomi kaip siūlomi nustatyti (projektuojami)

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-06-21

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

 

Parengtas išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“. Nacionalinės žemės tarnybos 2013-06-26 raštas Nr. 1SD-(10.2)-1673 išsiųstas asociacijoms.

 

18.

Pateikti išaiškinimą dėl įstatymais nustatytų servitutų žymėjimo/nežymėjimo žemės sklypų planuose

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 36.3.7 punkto pakeitimas, nurodant, kad žemės sklypo plane žymimi nustatyti servitutai, išskyrus įstatymais nustatytus servitutus

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

19.

Pakeisti LR žemės įstatymo 22 straipsnį supaprastinant žemės sklypams taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir įrašymo į NTK ir NTR tvarką

LR žemės įstatymo 22 straipsnio pakeitimas

2014-01-01

ŽŪM

G. Tumalavičienė

 

Pakeistas LR Žemės įstatymas, kurio nuostatos įsigalioja nuo 2014-01-01

20.

Iki kol bus pakeistas LR žemės įstatymas pateikti išaiškinimą, kuriuo reikėtų vadovautis nustatant ir įrašant į NTK ir NTR specialiąją žemės naudojimo sąlyga tuo atveju, kai teritorijų planavimo dokumente nenumatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga, o objektas dėl kurio žemės sklypui taikytina specialioji žemės naudojimo sąlyga atsirado suformavus žemės sklypą

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-07-01

ŽŪM

G. Tumalavičienė

Pakeistas LR Žemės įstatymas, kurio nuostatos įsigalioja nuo 2014-01-01

21.

Pateikti išaiškinimą dėl žemės sklypui specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatymo ir įrašymo į NTK ir NTR, kai objektas dėl kurio turi būti taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga buvo žemės sklypo formavimo metu ir savininkas sutinka, kad specialioji žemės naudojimo sąlyga būtų įrašyta atliekant žemės sklypui kadastrinius matavimus, t. y. išaiškinti, ar šiuo atveju turi būti vadovaujamasi Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 541 punktu

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-07-01

ŽŪM

G. Tumalavičienė

 

Pakeistas LR Žemės įstatymas, kurio nuostatos įsigalioja nuo 2014-01-01

 

22.

Kreiptis į LR aplinkos ministeriją dėl duomenų apie Kurortų apsaugos zonas pateikimo

Raštu kreipimasis į LR aplinkos ministeriją

2013-05-27

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2013-04-08 raštu Nr. 1SD-(10.2)-886 kreipėsi į LR aplinkos ministeriją, 2013-05-02 raštu Nr. 1SD-(10.2)-1119 į Klaipėdos miesto savivaldybę, Neringos miesto savivaldybę, Palangos miesto savivaldybę, Klaipėdos rajono savivaldybę, Kretingos rajono savivaldybę, Skuodo rajono savivaldybę ir Šilutės rajono savivaldybę dėl duomenų apie Kurortų apsaugos zonas pateikimo. Gauta informacija bus įdėta į www.geoportal.lt

23.

Pateikti išaiškinimą, kokius veiksmus matininkas, atlikdamas kadastrinius matavimus, ir NŽT teritoriniai padaliniai turi atlikti, tuo atveju, kai objektas dėl kurio žemės sklypui turi būti nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga atsirado po žemės sklypo suformavimo ir šiuo metu savininkas nesutinka, kad žemės sklypui būtų nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-07-01

ŽŪM

G. Tumalavičienė

 Pakeistas LR Žemės įstatymas, kurio nuostatos įsigalioja nuo 2014-01-01

24.

Pateikti išaiškinimą dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų panaikinimo, kai objekto dėl kurio nustatyta žemės sklypui specialioji žemės naudojimo sąlyga  vietovėje nėra

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-07-01

ŽŪM

G. Tumalavičienė

 

Pakeistas LR Žemės įstatymas, kurio nuostatos įsigalioja nuo 2014-01-01

 

25.

Parengti rekomendacijas, kokia tvarka turi būti komplektuojami dokumentai žemės sklypų kadastro duomenų byloje

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 64 punkto papildymas, nurodant kokia tvarka turi būti komplektuojama žemės sklypo kadastro duomenų byla

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą


26.

Keisti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punktą numatant, kad matininkas informaciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus galėtų skelbti internetinėje erdvėje – NŽT tinklalapyje , o ne vietinėje spaudoje ir seniūnijos skelbimų lentoje

ŽŪM įvertins galimybę keisti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punktą

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

27.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose reglamentuoti, kad tuo atveju, kai kviestiniai asmenys sutinka su nustatytomis žemės sklypo ribomis ir pasirašo žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte, žemės sklypo kadastro duomenų byloje nereikia komplektuoti kvietimų šiems kviestiniams asmenims ir jų išsiuntimą patvirtinančių dokumentų

ŽŪM įvertins galimybę tikslinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32 punktą

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

28.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodyti (konkretizuoti), kokie dokumentai turi būti komplektuojami žemės sklypo kadastro duomenų byloje, tuo atveju, kai kviestiniam asmeniui buvo išsiųstas fragmentas ir ribų paženklinimo–parodymo akto kopija

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

Išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“ Žemės ūkio ministerijos 2013-07-10 raštas Nr. 2D-3527(12.144) išsiųstas asociacijoms.

29.

Tikslinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punktą po žodžių „vietiniame laikraštyje“ išbraukiant žodį „ir“

ŽŪM įvertins galimybę tikslinti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punktą

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

30.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodyti (konkretizuoti), kokie dokumentai turi būti komplektuojami žemės sklypo kadastro duomenų byloje, tuo atveju, kai informacija apie žemės sklypo ribų ženklinimą buvo paskelbta vietinėje spaudoje ir seniūnijos skelbimų lentoje

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

Išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“ Žemės ūkio ministerijos 2013-07-10 raštas Nr. 2D-3527(12.144) išsiųstas asociacijoms.

31.

Keisti ženklinimo taisykles ir riboženklių standartus. Siūlomi pakeitimai, susiję su žemės sklypų ženklinimu (riboženklių tipais ir apkasimu) sodininkų bendrijose, taip pat ženklinimu žiemą

Ženklinimo taisyklių ir riboženklių standartų pakeitimas

2013-11-01

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

NŽT 2013-11-08 parengė Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių ir riboženklių standartų patvirtinimo projektą

32.

 Patikslinti žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto formą (nurodyti, koks plotas turi būti įrašomas, sukonkretinti, kad nurodomas matininko įtvirtintų riboženklių skaičius ir kt.)

Žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto formos pakeitimas

2013-11-01

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

NŽT parengė Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo techninių reikalavimų projektą ir 2013-11-16 raštu Nr. 1SD-(10.2.)-3067 pateikė ŽŪM.

33.

Pateikti išaiškinimą, kokių veiksmų turi imtis matininkas, kai, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punktu, kviestinių asmenų negalima surasti nei gretimų žemės sklypų adresais, nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais, ir matininkui informaciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus paskelbus vietiniame laikraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje, atsiranda gretimo žemės sklypo būsimi (galimi) paveldėtojai, t. y. kokie dokumentai, patvirtinantys pasirašančiojo asmens ryšį su ženklinamu žemės sklypu turėtų būti komplektuojami kadastro duomenų byloje

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-06-25

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

Parengtas išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“. Nacionalinės žemės tarnybos 2013-06-26 raštas Nr. 1SD-(10.2)-1672 išsiųstas asociacijoms.

34.

Pateikti išaiškinimą dėl tarpinių riboženklių įtvirtinimo vietovėje, kai ženklinamas žemės sklypas vienoje riboje ribojasi su keliais žemės sklypais

Ženklinimo taisyklių pakeitimas, numatant šį reikalavimą

2013-11-01

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

 

NŽT 2013-11-08 parengė Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių ir riboženklių standartų patvirtinimo projektą

 

35.

Pateikti išaiškinimą, dėl asmens dalyvavimo žemės sklypo ribų ženklinime tuo atveju, kai žemės sklypas ribojasi su keliu, kuriam nėra suformuotas žemės sklypas – kelio juosta

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

Išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“ Žemės ūkio ministerijos 2013-07-10 raštas Nr. 2D-3527(12.144) išsiųstas asociacijoms.

36.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose numatyti, kad įgyvendinant formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinius, kai pertvarkomas žemės sklypas, kurio ribos buvo nustatytos atlikus kadastrinius matavimus, į žemės sklypų ženklinimą nekviesti kviestinių asmenų

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.7 punkto pakeitimas, numatant, kad įgyvendinant formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinius, kai pertvarkomas žemės sklypas, kurio ribos buvo nustatytos atlikus kadastrinius matavimus, į žemės sklypų ženklinimą nekviesti kviestinių asmenų

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

37.

Pateikti išaiškinimą/rekomendacijas dėl kviestinių asmenų dalyvavimo žemės sklypo ribų ženklinime, kai ribojasi vienu ribos posūkio tašku

Išaiškinimo pateikimas, paskelbimas NŽT interneto svetainėje ir išsiuntimas asociacijoms

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

Išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“ Žemės ūkio ministerijos 2013-07-10 raštas Nr. 2D-3527(12.144) išsiųstas asociacijoms.

38.

Pateikti išaiškinimą apie matininko veiksmus ir dokumentus, komplektuojamus žemės sklypo kadastro duomenų byloje, kai į žemės sklypo ribų ženklinimą neatvykusiems kviestiniams asmenims nepavyksta įteikti žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos)

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.3 punkto papildymas

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

Išaiškinimas paskelbtas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų taikymo rekomendacijos“ Žemės ūkio ministerijos 2013-07-10 raštas Nr. 2D-3527(12.144) išsiųstas asociacijoms.

39.

Keisti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punktą nurodant (sukonkretinant) prieš kiek dienų asmeniškai turi būti įteikiamas kvietimas kviestiniam asmeniui

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.2 punkto papildymas, nurodant, kad asmeniškai kvietimas turi būti įteikiamas prieš 3 dienas

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

40.

Keisti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.3 punktą sutrumpinant 30 dienų terminą ir nurodyti, kad pastabos gali būti teikiamos ne vėliau kaip per 20 dienų nuo dokumentų išsiuntimo, o ne gavimo

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1.3 punkto pakeitimas, nurodant, kad terminas skaičiuojamas nuo dokumentų išsiuntimo dienos

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

41.

Keisti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus nurodant, kad nustatant žemės sklypo kadastro duomenis nebūtų skaičiuojamos žemės sklypo vertės ir žemės sklypo kadastro duomenų bylose nekomplektuojamo žemės sklypo verčių skaičiavimo žiniaraščiai

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų pakeitimas, numatant, kad matininkai neskaičiuoja žemės sklypams vidutinės rinkos vertės

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

42.

Kreiptis į savivaldybių asociaciją, kad užtikrintų, jog savivaldybių tinklalapiuose būtų viešai publikuojama informacija apie nustatytus koeficientus (sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu)

Raštu kreipimasis į savivaldybių asociaciją

2013-06-25

NŽT

T. Ladukas

J. Petravičiūtė

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2013 m. birželio 10 d. raštu Nr. 1SD-(10.2)-1485 kreipėsi į Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl bazinės žemės sklypų vertės pataisos koeficientų sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu skelbimo savivaldybių interneto svetainėse.

43.

Supaprastinti žemės sklypo kadastro duomenų lentelės forma, t. y. panaikinti lentelę apie teritorijų planavimo dokumentą

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 56 punkto pakeitimas, nurodant, kad duomenų apie teritorijų planavimo dokumentą žemės sklypo kadastro duomenų lentelėje nurodyti nereikia

2013-07-01

ŽŪM

V. Paršeliūnas

 ŽŪM 2013-09-19 parengė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų projektą

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-06 13:36:39

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.