NZT - Darbuotojų informacija

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28877394
Šiandien apsilankė: 9230
Dabar naršo: 104
Darbuotojų informacija
BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Vaidotas Gruodys
627
8 706 85 093
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus
2022 m. uždaviniai
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius  
1. Užtikrinti tinkamą į Nacionalinę žemės tarnybą besikreipiančių asmenų aptarnavimą.
2. Užtikrinti tikslų ir tinkamą Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymą.
3. Siekti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje būtų rengiama kuo daugiau elektroninių dokumentų.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Agnė Ragauskaitė
140
8 706 85 003
Regina Jurkonienė
105
8 706 85 087
Rasa Perednienė
100
8 706 86 666
Dalia Blekaitienė
102
8 706 85 081
Laimutė Dumbliauskaitė
309
8 706 85 083
Vida Jonušaitytė-Damijonaitienė
102
8 706 85 084
Laimutė Kutkaitienė
102
8 706 85 077
Jovita Urbonavičienė
102
8 706 85 082
Laima Špokienė
101
8 706 85 085
Turto valdymo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Turto valdymo skyriaus 2022 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius   
1. Siekti sumažinti vienam Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojui (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) tenkantį bendrą kabinetinį ir bendrą visų patalpų plotą, užtikrinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų laikymąsi.
2. Atnaujinti Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų saugyklų būklės gerinimo veiksmų planą.
3. Didinti Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, saugos ir sveikatos užtikrinimo efektyvumą.
4. Reglamentuoti Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų darbo aprangos išdavimo ir dėvėjimo tvarką.
5. Tobulinti gaisrinės saugos taisyklių laikymosi kontrolę Nacionalinėje žemės tarnyboje. Vadovaujantis gaisrinės saugos nuostatais ir Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų saugyklų būklės gerinimo veiksmų planu, organizuoti reikalingų ir trūkstamų gaisrinės saugos ženklų įrengimą saugyklų patalpose.
6. Užtikrinti, kad pirkimai būtų inicijuojami sutarties galiojimui baigiantis, bet ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius. Jeigu sutarties vertė yra didelė ir reikalingas konkursas, tokiu atveju pirkimai inicijuojami ne vėliau kaip prieš 4 mėn. iki turimos sutarties galiojimo pabaigos. Inicijuojant viešąjį pirkimą užtikrinama, kad parengta techninė specifikacija ar pirkimo užduotis atitiktų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
7. Atnaujinti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių darbuotojams skirtą turto nurašymo ir likvidavimo aktų parengimo atmintinę.
8. Užtikrinti racionalų ir tinkamą Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis.
9. Laiku atlikti Nacionalinės žemės tarnybos duomenų apie komunalines paslaugas suvedimą į apskaitos lentelę ir susisteminimą.
10. Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos 2022 m. veiklos plane numatytos priemonės „Vystyti techninę bazę ir įsigyti ilgalaikį turtą“ įgyvendinimą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Inga Leinienė
602
8 706 85 089
Edita Gleb
628
8 706 85 092
Loreta Kriščiūnienė
628
8 706 85 073
Edita Šimkevičienė
626
8 706 85 094
Naglis Šyvis
625
8 706 85 057
Donatas Petrulis
Arvydas Bilius
626
8 706 85 091
Edvardas Zdanevičius
626
8 706 85 080
Informacinių technologijų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Informacinių technologijų skyriaus 2022 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos informacinių sistemų (toliau – IS) tinkamą funkcionavimą, modernizavimą, priežiūrą.
2. Užtikrinti IS integracinių sąsajų su valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais bei kitomis išorinėmis informacinėmis sistemomis vystymą ir tobulinimą.
3. Užtikrinti tinkamą IS administravimą ir priežiūrą, IS naudotojų ir jų teisių administravimą.
4. Užtikrinti „Active Directory“ sistemos tinkamą administravimą ir priežiūrą.
5. Užtikrinti informacinių ir ryšių technologijų, naudojamų Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų funkcijoms atlikti (toliau – IRT), tinkamą apskaitą.
6. Užtikrinti IRT tinkamą funkcionavimą ir veikimą, priežiūrą, saugą ir plėtrą.
7. Užtikrinti IS ir IRT infrastruktūros funkcionavimą ir veikimą.
8. Užtikrinti IS ir IRT infrastruktūros (IT infrastruktūros) veiklos sutrikimų, gedimų ir trūkumų šalinimą bei pagalbos IS ir IRT naudojimo klausimais teikimą Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams ir Nacionalinės žemės tarnybos tvarkomų IS naudotojams.
9. Organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos veiklai reikalingų valstybės informacinėse sistemose ir registruose bei kituose išoriniuose šaltiniuose tvarkomų duomenų gavimą.
10. Organizuoti ir planuoti tinkamą valstybės informacinių išteklių prieinamumą ir funkcinį suderinamumą.
11. Organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos veiklos procesų automatizavimą ir administracinių paslaugų skaitmenizavimą.
12. Organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų ir procesų valdymo automatizavimą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Darius Pečiulis
20
8 706 85 158
Arnas Garška
630
8 706 85 161
Eglė Mockūnaitė
631
8 706 85 162
Edita Aušraitė
629
8 706 86 000
Galina Aleksandrovič
524
8 706 85 168
Eldaras Sadychovas
310
8 706 85 163
Kęstutis Markevičius
629
8 706 85 164
Darius Laukaitis
401
8 706 85 166
Vilmantas Balna
19
8 706 85 159
Nerijus Banevičius
19
8 706 85 160
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-03 07:04:53
    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.