NZT - Dėl fiziniam asmeniui suteikto asmeninio ūkio žemės naudojimo, kai žemės naudojimą deklaruoja kitas asmuo

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English


 

  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Dėl fiziniam asmeniui suteikto asmeninio ūkio žemės naudojimo, kai žemės naudojimą deklaruoja kitas asmuo

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) 15 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad asmeninio ūkio žeme laikoma žemė, kuri pagal įstatymus buvo suteikta ir fizinių asmenų naudojama asmeniniam ūkiui. Pagal šio įstatymo 15 straipsnio 12 dalį asmeninio ūkio žemė neparduodama ir vietoj jos kiti žemės sklypai asmeniniam ūkiui skirtoje teritorijoje nesuteikiami naudotis fiziniams asmenims, kuriems asmeninio ūkio žemė suteikta pažeidžiant įstatymus, taip pat fiziniams asmenims, kurie patys nenaudoja jiems suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams Vyriausybės nustatyta tvarka.
Nustojus naudoti žemę asmeniniam ūkiui, laikytina, jog asmeninio ūkio žemės naudotojas – faktinis žemės nuomininkas – nenaudoja valstybinės žemės pagal paskirtį, t. y. nenaudoja tiems tikslams, kuriems ji yra suteikta apylinkės tarybos sprendimu – asmeniniam ūkiui, arba žeme naudojasi kiti asmenys. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio skyriaus vedėjas turi inicijuoti šių asmenų teisės naudotis žemės sklypais nutraukimą.
Kylant abejonių ar fizinis asmuo pats naudoja jam suteiktą asmeninio ūkio žemę, pirmiausia tikslinga analizuoti naujausius duomenis apie pasėlių deklaracijas. Tuo atveju, kai deklaracija apie asmeninio ūkio žemės naudojimą pateikta ne paties fizinio asmens, turėtų būti vertinami žemės naudojimą deklaravusio asmens pateikti dokumentai, nurodantys valstybinės žemės naudojimo pagrindą. Jei nustatoma, kad apie asmeninio ūkio žemės naudojimą deklaruoja kitas asmuo, kuris nėra sudaręs jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties su fiziniu asmeniu, o tik gavęs iš fizinio asmens leidimą (sutikimą) naudotis asmeninio ūkio žeme, toks fizinis asmuo įtraukiamas į Fizinių asmenų, kuriems asmeninio ūkio žemė suteikta pažeidžiant įstatymus arba kurie patys nenaudoja jiems suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams, sąrašą ir atliekami kiti veiksmai dėl asmeninio ūkio žemės naudojimo teisės nutraukimo bei šios žemės priskyrimo laisvos žemės fondui.
Vertinant senesnius nei 2013 m. deklaracijos duomenis, kai nustatoma, kad suteiktą asmeninio ūkio žemę deklaruoja kitas asmuo, ir neturima duomenų, kokiu pagrindu deklaraciją pateikęs asmuo naudoja šią žemę, apie tai fizinis asmuo informuojamas ir paprašoma (nurodant terminą) nurodyti, ar asmeninio ūkio žemę naudoja pats fizinis asmuo ir jis nebuvo davęs leidimo (sutikimo) deklaravusiam asmeniui naudoti šią žemę, nurodant, kad per nustatytą terminą nepateikus informacijos apie asmeninio ūkio žemės naudojimą, bus laikoma, kad šios žemės fizinis asmuo nenaudoja. Atsižvelgiant į iš fizinio asmens gautą informaciją, atitinkamai atliekami tolesni veiksmai, – fizinis asmuo įrašomas į Fizinių asmenų, kurie patys nenaudoja jiems suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams, sąrašą ir patikslinamos asmeninio ūkio teritorijos ribos, šią žemę priskiriant laisvos žemės fondui arba rengiami dokumentai žemei įsigyti nuosavybėn arba nuomoti iš valstybės.
Tais atvejais, kai apie asmeninio ūkio žemės naudojimą nėra pateiktų deklaracijų tiesioginėms išmokoms gauti, tačiau visgi kyla abejonių, ar fizinis asmuo pats naudoja jam suteiktą asmeninio ūkio žemę, toks fizinis asmuo į Fizinių asmenų, kurie patys nenaudoja jiems suteiktos žemės asmeninio ūkio poreikiams, sąrašą įtraukiamas tik turint šio fizinio asmens rašytinį leidimą kitam asmeniui naudoti asmeninio ūkio žemę ar kitą panašaus pobūdžio sutikimą.
Informacija parengta pagal Žemės ūkio ministerijos 2013-04-17 rašte pateiktą nuomonę.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2013-05-13 19:04:49

KONSULTAVIMASIS SU
VISUOMENE 
   VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  
 
Pranešėjų apsauga 
  PASITIKĖJIMO LINIJA  
  VIDINIS KANALAS  
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 
Vykdomi projektai 
 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

 

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
[email protected]

 

 

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 32793659
Šiandien apsilankė: 10111
Dabar naršo: 83
  
 
 

 

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.