NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Korupcijos prevencija


Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28326746
Šiandien apsilankė: 2903
Dabar naršo: 186
Korupcijos prevencija

  Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba) vykdo korupcijos prevenciją.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2022 m. rugsėjo 14 d. aprašymas (išvada) Nr. 1AV-7-(9.10 E.) ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugsėjo 7 d. aprašymas (išvada) Nr. 1AV-8-(9.10 E.) ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos antikorupcinės vadybos sistemos 2021 m. monitoringo ataskaita 

Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. III ketv.
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. II ketv. 
Kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. I ketv. 

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 (1) straipsnių nuostatomis

 Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus / atsakingus asmenis 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1P-293-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1P-8-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Skaidrumo atmintinė darbuotojamas         

Atmintinė besikreipiantiems į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio minsterijos                           

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje atmintinė

DOVANŲ REGISTRAS 

Nacionalinėje žemės tarnyboje yra taikoma „nulinė“ dovanų politika. Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1P-8-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių patvirtinimo“, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo bei reprezentacijai skirtų dovanų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1P-58-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo bei reprezentacijai skirtų dovanų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis Nacionalinėje žemės tarnyboje galima priimti ir teikti dovanas tik pagal tarptautinį protokolą. Nacionalinėje žemės tarnyboje priimtos (gautos) dovanos, neteisėtas atlygis registruojamas „Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos priimtų (gautų) dovanų, neteisėto atlygio registre".

Su „Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos priimtų (gautų) dovanų, neteisėto atlygio registro“ informacija galima susipažinti čia  


 NAUDINGA INFORMACIJA | ARCHYVASPaskutinis atnaujinimas: 2022-11-22 11:56:02

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.