NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Korupcijos prevencija


Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 32793382
Šiandien apsilankė: 9834
Dabar naršo: 87
Korupcijos prevencija

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) vykdo korupcijos prevenciją.

2023 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1P-449-(1.3 E.) „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2023 m. balandžio 18 d. raštu Nr. 4-01-3207 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesų Kauno mieste“ pateiktoje Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimoprocesų Kauno mieste pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo plano patvirtinimo“

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2022 m. rugsėjo 14 d. aprašymas (išvada) Nr. 1AV-7-(9.10 E.) ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021 m. rugsėjo 7 d. aprašymas (išvada) Nr. 1AV-8-(9.10 E.) ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos antikorupcinės vadybos sistemos 2021 m. monitoringo ataskaita 

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 9 (1) straipsnių nuostatomis 

2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1PS1-98-(2.1 E.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos pareigybių, į kurias, prieš skiriant, pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos, nustatymo“

 Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus / atsakingus asmenis 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1P-293-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1P-8-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Skaidrumo atmintinė darbuotojams         

Atmintinė besikreipiantiems į Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos                           

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje atmintinė

DOVANŲ REGISTRAS 

Tarnyboje yra taikoma „nulinė“ dovanų politika. Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1P-8-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių patvirtinimo“, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo bei reprezentacijai skirtų dovanų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1P-58-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų pagal tarptautinį protokolą gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir saugojimo bei reprezentacijai skirtų dovanų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis Tarnyboje galima priimtiir teikti dovanas tik pagal tarptautinį protokolą. Tarnyboje priimtos (gautos) dovanos, neteisėtas atlygis registruojamas „Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos priimtų (gautų) dovanų, neteisėto atlygio registre".

Su „Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos priimtų (gautų) dovanų, neteisėto atlygio registro“ informacija galima susipažinti čia 


 NAUDINGA INFORMACIJA | ARCHYVASPaskutinis atnaujinimas: 2023-11-30 15:49:14

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.