NZT - Asmenų aptarnavimas

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28345228
Šiandien apsilankė: 3106
Dabar naršo: 41
Asmenų aptarnavimas

Asmenys aptarnaujami, jų prašymai, skundai ir kiti dokumentai yra priimami:

  • Nacionalinės žemės tarnybos centriniame padalinyje – 100 kabineteGedimino pr. 19, Vilniuje:

Pirmadieniais7.3017.30 val.
Antradieniais–ketvirtadieniais:  8.0017.00 val.
Penktadieniais:  8.0015.45 val.

Asmenis priima ir informaciją tel. 8 706 86 666 ir 8 706 85 087 teikia Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Danutė Paulėnienė (el. paštas [email protected]) ir Rasa Perednienė (el. paštas [email protected]).

Asmenis priima ir informaciją tel. 8 706 85 005 anglų kalba teikia Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Eglė Hurčinaitė-Orlickienė (el. paštas [email protected]).

Prašymus ir skundus galima pateikti paštu ir elektroniniu paštu, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu (.adoc, .pdf formatu) arba pateikiant pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją (.pdf formatu), kai teikiama [email protected] arba teritorinių skyrių bendraisiais el. pašto adresais, skelbiamais „Struktūra ir kontaktinė informacija“ skyriuje, taip pat prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), kai pasirenkama paslauga „Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas“.

Jei pageidaujate iš anksto suderinti Jūsų priėmimo laiką pas Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojus, aptarnaujančius asmenis, prašome užsiregistruoti tel. 8 706 86 666 (jei pageidaujate atvykti į centrinį padalinį) arba teritorinių skyrių bendraisiais telefonų numeriais, skelbiamais „Struktūra ir kontaktinė informacija“ skyriuje (jei pageidaujate atvykti į konkretų teritorinį skyrių).

Nacionalinėje žemės tarnyboje asmenys priimami, prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis:

  1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;
  2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu;
  3. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;
  4. Asmenų aptarnavimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos vieno langelio principu tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-227;
  5. Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90.

Prašymo Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo forma 

Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka skundo pateikimo forma 

Informaciją apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamas administracines paslaugas ir prašymų formas galima rasti Administracinių paslaugų skiltyje. 

PILIEČIŲ CHARTIJA – mūsų įstaigos ir į mus besikreipiančių asmenų susitarimas ir įsipareigojimas dėl teikiamų paslaugų bei aptarnavimo kokybės.


 JŪSŲ NUOMONĖ
 
Siekdami užtikrinti gerą administravimą ir kokybišką asmenų aptarnavimą, norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie asmenų aptarnavimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos kokybę. Ją galite pareikšti užpildydami Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketą.

Pastabas ir pasiūlymus dėl asmenų aptarnavimo taip pat galite pasakyti Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjai Eglei Hurčinaitei-Orlickienei tel. 8 706 85 005 arba atsiųsti elektroniniu paštu [email protected].

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo rezultatai kartą per metus skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

Informacija apie asmenų aptarnavimo Nacionalinėje žemės tarnyboje kokybės įvertinimą ir jos gerinimą:
2021 metais
2020 metais

2019 metais
2018 metais
2017 metais
2016 metais
2015 metais
2014 metais
2013 metais 
2012 metais

2011 m. apklausos rezultatai: aptarnavimo kokybę Nacionalinėje žemės tarnyboje asmenys vertina teigiamai.

Informacija apie Nacionalinėje žemės tarnyboje vykdytus vartotojų patenkinimo Nacionalinės žemės tarnybos paslaugomis tyrimus.
2017 m. sausio–kovo mėn. visoje šalies teritorijoje (centriniame padalinyje ir 50 teritorinių skyrių) buvo vykdomas Vartotojų patenkinimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiamomis paslaugomis, susijusiomis su asmenų prašymų nagrinėjimu, informacijos ir dokumentų kopijų teikimu, tyrimas. Tyrimo tikslas – ištirti į Nacionalinę žemės tarnybą besikreipiančių asmenų patenkinimą Nacionalinės žemės tarnybos teikiamomis paslaugomis, susijusiomis su asmenų prašymų nagrinėjimu, informacijos ir dokumentų kopijų teikimu. Tyrimo objektas – 3 Nacionalinės žemės tarnybos teikiamos administracinės paslaugos: Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų priėmimas Nacionalinės žemės tarnybos ir atsakymų į juos pateikimas; Informacijos apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas teikimas asmenims; Dokumentų kopijų pateikimas. Tyrimo rezultatų apibendrinimas – tai į Nacionalinę žemės tarnybą besikreipiančių ir administracines paslaugas gaunančių asmenų patenkinimo indekso apskaičiavimas (VPI). 

Maloniai kviečiame susipažinti su tyrimo ataskaita 


Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-26 15:16:36

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.