NZT - Darbuotojų informacija

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28877047
Šiandien apsilankė: 8883
Dabar naršo: 89
Darbuotojų informacija
TEISĖS DEPARTAMENTAS Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Aušra Račkauskaitė
526
8 706 85 050
Teisinio vertinimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Teisinio vertinimo skyriaus 2022 m. uždaviniai  Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Nacionalinės žemės tarnybos įgyvendinamus uždavinius ir vykdomas funkcijas (žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos ir nekilnojamojo turto kadastro darbų organizavimas ir ūkio subjektų veiklos priežiūra).
2. Užtikrinti, kad rengiami ir (ar) pateikti vertinti teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktų ir teisinės technikos reikalavimus.
3. Atsižvelgiant į Nacionalinei žemės tarnybai keliamus uždavinius bei priskirtas vykdyti funkcijas, pagal kompetenciją rengti reguliavimo srities teisinį reglamentavimą.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Laura Banevičiūtė
8 706 85 051
Skyriaus patarėja
Dainora Švirmickienė
527
8 706 85 038
Violeta Staniulienė
525
8 706 85 036
Reda Strumskienė
Kristina Žeimienė
527
8 706 85 041
Teisinio atstovavimo skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Teisinio atstovavimo skyriaus 2022 m. uždaviniaiAdresas: Gedimino pr. 19, Vilnius 
1. Padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Nacionalinės žemės tarnybos įgyvendinamus uždavinius ir atliekamas funkcijas (Teisinio vertinimo skyriaus nuostatuose nurodytas skyriaus uždavinys). Užtikrinti sudarytų taikos sutarčių atitiktį teisės aktų reikalavimams.
2. Užtikrinti tinkamą Nacionalinės žemės tarnybos atstovavimą teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose (Teisinio vertinimo skyriaus nuostatuose nurodytas skyriaus uždavinys). Užtikrinti kokybišką procesinių dokumentų bendrosios ir administracinės kompetencijos teismams pateikimą.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Vyriausybei įstatymo nuostatomis, inicijuoti žalos išieškojimą iš kaltų asmenų, dėl kurių neteisėtų veiksmų Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atlygino žalą.
4. Teikti statistinius duomenis apie teismines bylas, kuriose dalyvauja Nacionalinė žemės tarnyba.
5. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių struktūrinių padalinių atliekamo valstybei priklausančių lėšų išieškojimo proceso analizė ir kontrolė.
6. Piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktų prašymų, paklausimų ir skundų nagrinėjimas bei atsakymų į juos pateikimas.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Olegas Kalužinas
534
8 706 85 045
Andrius Mėlinis
531
8 706 85 056
Tomas Steponavičius
10
8 706 86 005
Milda Rudyk
528
8 706 85 044
Teodora Bineva
528
8 706 85 049
Mindaugas Miliauskas
533
8 706 85 013
Darius Marčiulaitis
305
8 706 85 410
Aurius Amulis
517
8 706 85 468
Viešųjų pirkimų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Viešųjų pirkimų skyriaus 2022 m. uždaviniai  Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius  
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka planuoti, organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus (Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatuose nurodytas uždavinys, taikytinas visiems šiame plane nurodytiems šio skyriaus išvestiniams uždaviniams). Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos 2022 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano įgyvendinimą.
2. Užtikrinti, kad vykdant viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūras, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas būtų išrenkamas ne tik pagal kainą, bet ir pagal kainos ir kokybės santykį.
3. Didinti per ataskaitinius biudžetinius metus Nacionalinės žemės tarnybos neskelbiamų mažos vertės viešųjų pirkimų, dėl kurių gautos pirkimų paraiškos, vykdymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis skaičių.
4. Siekti, kad vykdant viešuosius pirkimus Nacionalinei žemės tarnybai reikiamos prekės, paslaugos ar darbai būtų įsigyjami, taikant žaliųjų pirkimų aplinkos apsaugos kriterijus.
5. Užtikrinti tiekėjų ir kitų asmenų paklausimų ir skundų viešųjų pirkimų klausimais nagrinėjimo vykdymą ir kontrolę.
6. Užtikrinti informacijos apie Nacionalinės žemės tarnybos atliekamus pirkimus paskelbimą Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
7. Atlikti pateiktų techninių specifikacijų projektų, viešųjų pirkimų sutarčių keitimo, papildymo ar nutraukimo poreikio analizę ir vertinimą pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Ieva Puodžiutė
608
8 706 85 076
Alma Ziberkienė
617
8 706 85 097
Jaunutis Žemaitaitis
617
8 706 85 098
Neringa Murzienė
607
8 706 85 105
Loreta Markevičienė
618
8 706 85 099
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-03 07:04:53
    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.