NZT - Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimas

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28327369
Šiandien apsilankė: 3526
Dabar naršo: 206
Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimas

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo organizavimas

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą nuo 2012 m. organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai pagal miško žemės sklypo buvimo vietą. Sprendimus parduoti miško žemės sklypus priima ir žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutartis pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio pagal parduotino miško žemės sklypo buvimo vietą vadovas.

Kai prašymą pirkti valstybinės žemės sklypą pateikia vienas aplinkinio sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypas parduodamas be aukciono, o kai prašymą pirkti valstybinės žemės sklypą pateikia keli aplinkinių sklypų savininkai, valstybinės žemės sklypas parduodamas uždaro aukciono būdu aplinkinio sklypo savininkui, kuris už parduodamą valstybinės žemės sklypą pasiūlo didžiausią kainą. Kitais atvejais valstybinės žemės sklypai parduodami atviro aukciono būdu asmeniui, kuris už parduodamą valstybinės žemės sklypą pasiūlo didžiausią kainą.

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai aukciono būdu parduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo  taisyklėmis.

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionus vykdo valstybės įmonė Valstybės žemės fondas. 

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimo be aukciono procedūra:

 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovas arba jo įgaliotas Tarnybos teritorinio skyriaus pagal valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų buvimo vietą vadovas priima sprendimus parduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus, kurie įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija 1 hektaro dydžio. Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą organizuoja Tarnybos teritorinis skyrius pagal valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų buvimo vietą.
 • Nekilnojamojo turto registre įregistruotas valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypas ne aukciono būdu parduodamas vienam iš žemės sklypų, kurie ribojasi su parduodamu valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypu, savininkų (toliau – aplinkinio sklypo savininkas). Tarnybos teritorinis skyrius registruotais laiškais informuoja aplinkinių sklypų savininkus apie parduodamą valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą.
 • Nusprendęs pirkti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą, aplinkinio sklypo savininkas pateikia prašymą parduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą Tarnybos teritoriniam skyriui. Tarnybos teritorinis skyrius, išnagrinėjęs prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, parengia valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties projektą. 
 • Tarnybos vadovas arba jo įgaliotas Tarnybos teritorinio skyriaus vadovas priima sprendimą parduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą aplinkinio sklypo savininkui arba prašymo netenkina, išdėstydamas tokio sprendimo priėmimo motyvus.
 • Tarnybos vadovas arba jo įgaliotas Tarnybos teritorinio skyriaus vadovas su valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkėju pasirašo valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį ir valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktą. 
 • Pirkimo–pardavimo sutartis tvirtina notaras. Kartu su pasirašyta pirkimo–pardavimo sutartimi pirkėjui įteikiamas valstybinės žemės sklypo planas. 

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimo aukciono būdu procedūra:

 • Aukcione parduotinas miškų ūkio paskirties žemės sklypas suprojektuojamas žemės valdos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente ir patvirtinamas.
 • Vykdomi žemėtvarkos projekto įgyvendinimo darbai: atliekami miško žemės sklypo kadastriniai matavimai ir parengiama miško žemės sklypo kadastro duomenų byla.
 • Miško žemės sklypas įregistruojamas Nekilnojamo turto registre valstybės vardu.
 • Apskaičiuojama aukcione parduotino miško žemės sklypo vertė atliekant individualų turto vertinimą.
 • Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas priima sprendimą parduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypą.
 • Miško žemės sklypo kadastro duomenų byla perduodama valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionus vykdančiai valstybės įmonei Valstybės žemės fondui.
 • Įvykus aukcionui, parengiamas valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektas ir suderinamas su miško žemės sklypo pirkėju.
 • Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas pasirašo valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį.
 • Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pirkimo–pardavimo sutartis tvirtinama notariškai. 

Kiek asmuo gali įsigyti miškų ūkio paskirties žemės?

Asmuo ar susiję asmenys gali įsigyti tiek miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotas nebūtų didesnis kaip 1 500 ha. Asmenys gali įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą arba daugiau negu 20 procentų juridinio asmens, nuosavybės teise turinčio daugiau negu
400 ha miškų ūkio paskirties žemės Lietuvos Respublikos teritorijoje, akcijų tik gavę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) išduotą sutikimą. Sutikimas įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą išduodamas Nacionalinei žemės tarnybai valstybės įmonių ir (ar) biudžetinių institucijų registruose patikrinus duomenis apie asmenų turimus ir planuojamus įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotus ir (ar) akcijas juridiniuose asmenyse, kurie valdo miškų ūkio paskirties žemę, ir nustačius, kad bendras įsigyto (priklausančio) ir norimo įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypų plotas neviršija šiame įstatyme nustatytų didžiausių įsigyjamo miško žemės ploto dydžių.

Asmenys, pirkdami iš valstybės miškų ūkio paskirties žemę, privalo iš karto sumokėti visą žemės kainą. 

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės pardavimą reglamentuoja:

 1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
  (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/asr );
 2. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
  (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2718/asr); 
 3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
  (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5787/asr );
 4.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. Nr. 1348 nutarimas „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“
  (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.412131/asr );

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-02 10:02:33

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.