NZT - Valstybinės žemės nuoma ir laikinas naudojimas

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English


 

 • Laisva valstybinė žemė
 • Žemės reforma
 • Dokumentų patikros
 • Aukcionai
 • Geodezija ir kartografija

Valstybinės žemės nuoma ir laikinas naudojimas

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS NUOMA

VALSTYBINĖS ŽEMĖS LAIKINAS NAUDOJIMAS

Pagrindinis skirtumas  

Nuomininko teisių turėtojui suteikia garantiją, kad jis valstybine žemės ūkio paskirties žeme pagal paskirtį, galės naudotis nuomos sutartyje nustatytą terminą (valstybinės žemės nuomos sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą nuomotojo reikalavimu, kai į šią žemę atkuriamos nuosavybės teisės, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą, nustatytus atvejus).

Naudotojui nesuteikia garantijų, kad jis galės naudotis valstybine žemės ūkio paskirties žeme ir ateityje, t. y. valstybinės žemės plotų suteikimas laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti gali bet kada nutrūkti.

 

Asmenys

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos

Pirmumas

Pirmumo teisę išsinuomoti valstybinės žemės sklypus turi:

 • Ūkininkai;
 • Asmenys, turintys dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti;
 • Juridiniai asmenys – žemės ūkio produkcijos gamintojai.

Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys pageidauja išsinuomoti tą patį žemės sklypą, žemės sklypas išnuomojamas tam asmeniui, kuris teisėtai naudojasi žemės sklypu.

Jeigu tokių asmenų nėra, žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu išsinuomoti žemės ūkio paskirties žemės sklypu.

Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, žemės ūkio paskirties žemės sklypas išnuomojamas asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

Pirmumo teisė laikinai naudoti valstybinės žemės (išskyrus kitiems asmenims suprojektuotus, įsiterpusius ir paimtus visuomenės poreikiams) plotus turi :

 • Ūkininkai;
 • Asmenys, turintys dokumentą, patvirtinantį profesinį pasirengimą ūkininkauti;
 • Juridiniai asmenys – žemės ūkio produkcijos gamintojai.

Jeigu keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, pageidauja laikinai naudotis tuo pačiu valstybinės žemės plotu, valstybinės žemės plotas suteikiamas laikinai naudotis tam asmeniui, kurio nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu laikinai naudotis žemės plotu.

Jeigu tokių asmenų nėra arba jų yra keletas, valstybinės žemės plotas suteikiamas laikinai naudotis asmeniui, anksčiau pateikusiam prašymą pagal prašymo gavimo registracijos žymoje nurodytą datą ir numerį.

 

Išimtys:

 • Žemės valdos projektuose suprojektuoti žemės sklypai suteikiami naudotis tik tiems asmenims, kuriems jie suprojektuoti.
 • Įsiterpę žemės plotai suteikiami naudotis tik besiribojančių žemės sklypų savininkams ar nuomininkams.
 • Paimti visuomenės poreikiams plotai suteikiami tik tiems asmenims, kurie juos naudojo iki paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios.

Terminas

 

Valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui, bet ne ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui (terminas nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu).

Kalendorinių metų gruodžio 31 d.

 

Jeigu kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki liepos 15 d. asmuo neinformuoja skyriaus apie ketinimą nutraukti naudojimą, o skyrius neinformuoja asmens apie atsisakymą pratęsti leidimą laikinai naudotis žeme kitais kalendoriniais metais, naudojimosi terminas pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams.

Projektavimas

 

Prašomas nuomoti žemės sklypas nuomininkų lėšomis suprojektuojamas žemės valdos projekte.

 

___________

Ženklinimas

 

Ženklinimas atliekamas nuomininkų lėšomis (būtini žemės sklypų kadastriniai matavimai geodeziniais instrumentais).

Neprivalomas, bet naudotojo iniciatyva arba skyriaus motyvuotu sprendimu žemės plotas visais atvejais ženklinamas būsimo žemės naudotojo lėšomis.

Teisinis pagrindas naudotis

Pasirašoma valstybinės žemės nuomos sutartis, kuri įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.

Žemės plotu leidžiama laikinai naudotis teritorinio skyriaus vedėjui priėmus įsakymą.

Nuomos mokestis

 

Pagal žemės verčių zonų žemėlapius apskaičiuojama nuomojamų žemės sklypų vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

Pagal žemės verčių zonų žemėlapius apskaičiuojama naudojamų žemės plotų vertė, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

Žemės naudojimo pabaiga

 

Pasibaigus valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui.

Prieš 3 mėn. iki nuomos termino pabaigos asmuo gali teikti prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties atnaujinimo (gali būti keičiamas nuomos terminas ir pasirašoma nauja valstybinės žemės nuomos sutartis) arba pratęsimo (valstybinės žemės nuomos sutartis pratęsiama tokiam pačiam nuomos terminui).

Asmeniui prašant, arba iki žemės sklypas bus perduotas nuosavybėn, išnuomotas, perduotas neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti kitiems asmenims.

 

Kitos sąlygos

 

Jeigu  išnuomotas valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypas yra parduodamas kitam asmeniui arba perduodamas nuosavybėn, tai valstybinės žemės nuomos sutartis galioja naujajam žemės savininkui nuomos sutartyje nurodytam nuomos terminui, išskyrus kai žemė grąžinama natūra.

Žemės sklypą perdavus nuosavybėn, pardavus arba išnuomojus kitiems asmenims, leidimas laikinai naudotis žemės sklypu nutraukiamas.

 

Teisės aktai

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-12 10:52:19

KONSULTAVIMASIS SU
VISUOMENE 
   VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  
 
Pranešėjų apsauga 
  PASITIKĖJIMO LINIJA  
  VIDINIS KANALAS  
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 
 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

 

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
[email protected]

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28796247
Šiandien apsilankė: 7077
Dabar naršo: 174
  
 
 

 

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.