NZT - Darbuotojų informacija

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English

 Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28877112
Šiandien apsilankė: 8948
Dabar naršo: 99
Darbuotojų informacija
TEISĖS DEPARTAMENTAS
Viešųjų pirkimų skyrius Spausdinti skyriaus darbuotojų informaciją
Viešųjų pirkimų skyriaus 2022 m. uždaviniai  Adresas: Gedimino pr. 19, Vilnius  
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka planuoti, organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus (Viešųjų pirkimų skyriaus nuostatuose nurodytas uždavinys, taikytinas visiems šiame plane nurodytiems šio skyriaus išvestiniams uždaviniams). Užtikrinti Nacionalinės žemės tarnybos 2022 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano įgyvendinimą.
2. Užtikrinti, kad vykdant viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus) procedūras, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas būtų išrenkamas ne tik pagal kainą, bet ir pagal kainos ir kokybės santykį.
3. Didinti per ataskaitinius biudžetinius metus Nacionalinės žemės tarnybos neskelbiamų mažos vertės viešųjų pirkimų, dėl kurių gautos pirkimų paraiškos, vykdymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis skaičių.
4. Siekti, kad vykdant viešuosius pirkimus Nacionalinei žemės tarnybai reikiamos prekės, paslaugos ar darbai būtų įsigyjami, taikant žaliųjų pirkimų aplinkos apsaugos kriterijus.
5. Užtikrinti tiekėjų ir kitų asmenų paklausimų ir skundų viešųjų pirkimų klausimais nagrinėjimo vykdymą ir kontrolę.
6. Užtikrinti informacijos apie Nacionalinės žemės tarnybos atliekamus pirkimus paskelbimą Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
7. Atlikti pateiktų techninių specifikacijų projektų, viešųjų pirkimų sutarčių keitimo, papildymo ar nutraukimo poreikio analizę ir vertinimą pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Pareigos
Vardas, pavardė
Kabineto nr.
Telefonai
Ieva Puodžiutė
608
8 706 85 076
Alma Ziberkienė
617
8 706 85 097
Jaunutis Žemaitaitis
617
8 706 85 098
Neringa Murzienė
607
8 706 85 105
Loreta Markevičienė
618
8 706 85 099
Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją Spausdinti visų skyrių darbuotojų informaciją
Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-03 07:04:53
    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.