NZT - Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

 

English


  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami šiais atvejais:
1) kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai);
2) kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
3) kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
4) kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
5) kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka);
6) kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
7) kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.

Kas gali inicijuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą? 

Teisę inicijuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą turi  organizatorius bei valstybinės žemės patikėtiniai; statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai; pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai; privačios žemės savininkai; asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo; asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai); valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai; sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje; asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise; kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka. 

Kas gali organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą? 

Projektų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. 

Koks yra žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo procesas? 

- Iniciatoriai, prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą pateikia savivaldybės administracijos direktoriui raštu, užpildydami prašymo formą arba elektroninę prašymo formą žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS);
- Kai priimamas sprendimas pradėti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, organizatorius, atsižvelgdamas į projekto tikslus, per ŽPDRIS parengia  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, taip pat organizatorius (jei reikia) dėl reikalavimų pateikimo per ŽPDRIS kreipiasi į atitinkamas institucijas;
- Sudaroma rašytinė žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo ir įgyvendinimo sutartis su projekto rengėju;
- Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą bei galimybes su juo susipažinti skelbiama ŽPDRIS interneto svetainėje (www.zpdris.lt).;
- Rengiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas;
- Parengtas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas viešinamas,derinamas, tikrinamas, tvirtinamas ir registruojamas  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. 

Kas tvirtina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą ? 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. 

Kas finansuoja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo darbus ? 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo rengimas finansuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Asmenų lėšomis atliekamų valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo darbų ir žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo taisyklių“ nustatyta tvarka ir atvejais formuojant valstybinės žemės sklypus; kitais atvejais – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą inicijavusio asmens lėšomis. 

Kas gali rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą ? 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus gali rengti ir įgyvendinti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnyje.
Kai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą inicijuoja valstybės ar savivaldybės institucija, projekto rengėjas nustatomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pirkimą organizuoja ir pirkimo procedūras atlieka valstybės ar savivaldybės institucija, inicijuojanti Projekto rengimą. 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo  projektų rengimo ir įgyvendinimo procesą:
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas;
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo salygų įstatymas;

Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“; 

Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės bei Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 236 ,,Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“;

Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“;

Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“;

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 ,,Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-11-16 08:31:37

 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
nzt@nzt.lt

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 24705412
Šiandien apsilankė: 5213
Dabar naršo: 244
  
 
 

 

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.