NZT - Žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra

  NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

English


 

  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

Žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra

Valstybinė žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra – tai šių dokumentų rengimo, derinimo ir svarstymo procedūrų kontrolė bei sprendinių tikrinimas pagal teisės aktų reikalavimus.

Kas nustato ir atlieka valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą?
Valstybinės žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūros tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atlieka Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba).

Nacionalinė žemės tarnyba atlieka šių žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą:
1) žemėtvarkos schemų;
2) kaimo plėtros žemėtvarkos projektų;
3) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų;
4) žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų;
5) žemės konsolidacijos projektų;
6) žemės reformos žemėtvarkos projektų.

Nacionalinė žemės tarnyba, naudodamasi Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS) arba gavusi asmenų prašymus patikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentus paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteiktus asmeniui atvykus į Nacionalinę žemės tarnybą, juos užregistruoja (gavimo dieną), atlieka žemėtvarkos planavimo dokumentų (žemėtvarkos schemų, žemės reformos žemėtvarkos projektų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų, žemės konsolidacijos projektų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų) (toliau – Projektai) valstybinę priežiūrą.

Nacionalinė žemės tarnyba, atlikdama žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą:
1. Tikrina, ar Projektų sprendiniai atitinka išduotus reikalavimus (sąlygas) rengti Projektus, teisės aktų reikalavimų nuostatas; ar šie sprendiniai neprieštarauja aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams ir yra suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įregistruotais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre; ar atliktos visos Projektų rengimo, viešo svarstymo ir derinimo procedūros.
2. Nustačiusi pirmiau nurodytų reikalavimų pažeidimus, reikalauja juos ištaisyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Teikia Projektus tvirtinančiai institucijai motyvuotas  išvadas dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų tikslingumo tvirtinti / atsisakyti tvirtinti (žemės valdos projektų patikrinimo aktas, teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktas) (toliau – Aktas) Žemės valdos projektų valstybinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1415 „Dėl Žemės valdos projektų valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 ,,Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Nacionalinė žemės tarnyba, vykdydama šalyje parengtų žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę priežiūrą, 2022 metais patikrino 8 206 žemėtvarkos planavimo dokumentus (iš jų: žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai – 7 097; kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – 907; žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai – 3; žemės reformos žemėtvarkos projektai – 199) ir parengė žemėtvarkos planavimo dokumentų patikrinimo aktus, kuriuose nurodytos išvados dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų tikslingumo tvirtinti / atsisakyti tvirtinti. 2022 m. Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą, 98 proc. žemėtvarkos planavimo dokumentų buvo pateikti tikrinti ŽPDRIS sistemoje, o 2 proc. spausdintine forma.

Teisės aktai, reguliuojantys žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą:


Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-02 20:35:57

KONSULTAVIMASIS SU
VISUOMENE 
   VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS  
 
Pranešėjų apsauga 
  PASITIKĖJIMO LINIJA  
  VIDINIS KANALAS  
Artimiausi renginiai
Apie nžt
Istorija
Logotipas
Apie NŽT 
 


Informacija teikiama
tel. 8 706 86 666 ir
   8 706 85 087

 

Nepavykus prisiskambinti, prašome kreiptis el. paštu
[email protected]

 

Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 28797082
Šiandien apsilankė: 7912
Dabar naršo: 130
  
 
 

 

    

 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86 666, el. paštas [email protected]
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra 
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.