English

 Pradžia
 

M. KRUPAVIČIAUS VARDO ATMINIMO MEDALIS

 
Aktualu pranešėjams 
PASITIKĖJIMO LINIJA
 
VIDINIS KANALAS
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 25145832
Šiandien apsilankė: 10290
Dabar naršo: 109
  • Laisva valstybinė žemė
  • Žemės reforma
  • Dokumentų patikros
  • Aukcionai
  • Geodezija ir kartografija

INSPIRE įgyvendinimas LIETUVOJE

2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB (OL 2007 L 108, p. 1) sukurianti Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) Lietuvoje turi būti įgyvendinama etapais iki 2019 m.

Nr. Etapas Įgyvendinimo data iki
1. Priimtas Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymas įgyvendinantis INSPIRE direktyvą 2009-05-15
2. I ir II priedo temų metaduomenų sukūrimas 2010-12-03
3. I priedo temų erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų parengimas 2012-05-31
4. III priedo temų metaduomenų sukūrimas 2013-12-03
5. II ir III priedo temų erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų parengimas 2012-05-15
2015-01-30
6. Stebėsenos ataskaitų teikimas:
Erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąrašas
kasmet pradedant nuo
2010-05-15
2011-05-15 
2013-05-15
2014-05-14
Stebėsenos rezultatų suvestinė kasmet pradedant nuo
2010-05-15
2011-05-15
2012-05-15
2013-05-15
2014-05-14
Direktyvos 2007/2/EB įgyvendinimo ataskaita kas trejus metus, pradedant nuo
2010-05-15

Ataskaitų pildymo formos ir rekomendacijos

Stebėsenos rezultatų suvestinės forma „INSPIRE stebėsenos suvestinės ataskaita“ (angl. „Template for monitoring INSPIRE“) ir šios formos pildymo rekomendacijos „INSPIRE stebėsenos suvestinės ataskaitos pildymo rekomendacijos“ (angl. „INSPIRE Monitoring Indicators – Guidelines Document (v. 5.0)“, „Guidelines for filling in the Excel Template for Monitoring INSPIRE“)

Direktyvos 2007/2/EB įgyvendinimo ataskaitos forma „Direktyvos 2007/2/EB įgyvendinimo šalyje ataskaita“ (angl. „The template for reporting“)


2010 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ patvirtino Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų sąrašą.  

2010 m. gegužės 14 d. pateiktas Europos Komisijai Lietuvos Respublikos valstybinių erdvinių duomenų rinkinių sąrašas ir Direktyvos įgyvendinimo ataskaita.

2010 m. gegužės 14 d. Žemės ūkio ministerija, vykdydama 2009 m. birželio 5 d. Europos Komisijos sprendimą (2009/442/EB), kuriuo įgyvendinamos 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB, sukuriančios Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL 2007 L 108, p.1) (toliau – Direktyva), nuostatos dėl stebėsenos ir atskaitomybės, pateikė Europos Komisijai :

Lietuvos Respublikos valstybinių erdvinių duomenų rinkinių sąrašą (pagal 2007/2/EB Direktyvos I, II, ir III prieduose išvardytas temas); 
Direktyvos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių suvestinę;
Direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekdama užtikrinti 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB (OL 2007 L 108, p. 1), sukuriančios Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE), nuostatų įgyvendinimą 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1151 :
• pavedė Žemės ūkio ministerijai parengti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus, skirtus 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB (toliau – Direktyva) nuostatoms į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą perkelti;
• paskyrė Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos institucija, atsakinga už infrastruktūros priemonių, skirtų pagal Direktyvą nurodytų temų metaduomenų, duomenų rinkinių, tinklo paslaugų, dalijimosi paslaugų ir prieigos per INSPIRE geoportalą funkcionalumui užtikrinti, sukūrimą;
• pavedė Žemės ūkio ministerijai atstovauti INSPIRE komitete ir techninio įgyvendinimo darbo grupėse Direktyvoje reglamentuojamais klausimais, taip pat vykdyti erdvinių duomenų infrastruktūros diegimo ir naudojimo stebėseną, teikti Europos Komisijai ataskaitas.


Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-21 10:33:47

Artimiausi renginiai
  
 
 

 

  Geoportalas INSPIRE įgyvendinimas Lietuvoje Elektroninės paslaugos
 Žemės stebesėnos programa   LITPOS  
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Kodas 188704927
 Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius. Tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Kontaktai | Svetainės struktūra | Lankytojo atmintinė
Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems.